Διαδρομή πλοήγησης

  • Εκτύπωση σελίδας
  • Σμίκρυνση της γραμματοσειράς
  • Μεγέθυνση της γραμματοσειράς
  • Επιλέξτε υψηλή αντίθεση
  • Επιλογή κανονικού

OV-ambassadeurs

Belgium 12/2011-12/2012

België

OV-ambassadeurs

Hoe neem ik een bus? Hoe kan ik informatie vinden over reisbestemmingen en reistijden? Waar kan ik bushaltes vinden? Wat zijn de betaalmogelijkheden? Dit lijken eenvoudige vragen maar voor sommige ouderen liggen de antwoorden minder voor de hand.

Om ouderen te helpen zich meer wegwijs in het openbaar vervoer te maken heeft Mobiel 21 het project OV-ambassadeurs georganiseerd. Het initiatief wil ouderen in Vlaanderen en Brussel bewust maken van het belang van duurzame mobiliteit en hen aansporen om meer gebruik te maken van het openbaar vervoer.

Om dit doel te bereiken organiseren de promotors workshops voor ouderen. Tijdens deze praktijklessen worden ouderen geïnformeerd over het openbaar vervoer en nuttige vaardigheden aangeleerd om zelf de bus, trein, tram en/of metro te nemen.

De kracht van het project ligt in het feit dat de workshops worden gegeven door ouderen voor ouderen. Hiertoe kreeg een groep van 35 ouderen (de ambassadeurs) een intensieve opleiding. Ze hebben allemaal een diploma op 6 december 2011 uit handen van de Vlaamse Minister voor Mobiliteit, Hilde Crevits, ontvangen.

Er worden workshops gehouden van januari tot september 2012.

 
Ανάδοχος: Mobiel 21

Het doel van dit project is ouderen in Vlaanderen en Brussel bewust te maken van het belang van duurzame mobiliteit en hen aan te sporen om meer gebruik te maken van het openbaar vervoer.

 
Εταίροι: De Lijn
Okra 55+
TreinTramBus (TTB)
Vlaamse Ouderenraad
 
Ιστότοπος: http://www.mobiel21.be/nl/content/ov-ambassadeurs
 
Τοποθεσία: Flanders
 
Επικοινωνία: Patrick Auwerx: patrick.auwerx@mobiel21.be