Sti

  • Udskriv siden
  • Mindre skrift
  • Større skrift
  • Vælg høj kontrast
  • Vælg version i standardfarver

Danske Ældreråd: arbejder for lokaldemokrati på tværs af generationerne

Denmark

Syddanmark(Danmark)

Danske Ældreråd: arbejder for lokaldemokrati på tværs af generationerne © aeldreraad-kbh.dk

I dansk lovgivning defineres ældre borgere som personer på 60 år eller derover. I alle landets kommuner skal der være et ældreråd, indvalgt af ældre borgere. Ældrerådenes formål (i alt 98 på landsplan) er at fungere som mellemled mellem byrådet og de ældre i de enkelte kommuner.

Ifølge dansk lovgivning, har byrådet høringspligt over for ældrerådet inden der træffes afgørelse på ethvert område, der vedrører ældres vilkår. Typiske områder kan omfatte primær sundhedspleje, trafikplanlægning, infrastruktur, kulturpolitik, handicappolitik og standarden af offentlige serviceydelser for ældre og handicappede. Men ældrerådenes vigtigste opgave er imidlertid deres politiske indflydelse på byrådets budgetforslag i kommunerne for det efterfølgende år.

De 98 lokale ældreråd består af omkring 1.000 medlemmer, som alle har en bred viden om ældres levevis, deres behov, drømme og potentialer. Ældrerådene er et godt eksempel på dansk demokratisk engagement af ældre i skabelsen og bevarelsen af aktiv aldring.

I løbet af det Europæiske år for aktiv aldring og solidaritet mellem generationerne vil Danske Ældreråd gå i aktion for at fremme arbejde for lokaldemokrati på tværs af generationerne. Gensidig forståelse og respekt på tværs af generationerne er altafgørende for ethvert samfunds samlede styrke.

Som en indsats i forbindelse med Det europæiske år, afholder Danske Ældreråd to landskonferencer:

  • Forårskonferencen "Aktivt ældreliv - også for borgere med behov for hjælp" (maj). Arrangementet afholdes på Nyborg Strand hotel på Fyn. Social- og integrationsminister Karen Hækkerup forventes at deltage som hovedtaler.
  • Efterårskonferencen "Lokaldemokrati på tværs af generationerne". Konferencen afholdes på Vingstedcentret, Jylland. Fritz von Nordheim Nielsen fra Europa-Kommissionens GD for Beskæftigelse og Sociale Anliggender forventes at deltage som hovedtaler.

Begge konferencer er en kombination af oplæg og workshops. Efterfølgende udarbejdes en rapport, som vil blive offentliggjort og udsendt til relevante parter på området.

 
Organisator: Danske Ældreråd

Danske Ældreråd er en frivillig organisation. Den består af 98 ældreråd, som hver repræsenterer en af Danmarks 98 kommuner.

 
Websted: http://www.danske-aeldreraad.dk
 
Kontakt: Marianne Lundsgaard: ml@danske-aeldreraad.dk