Sti

  • Udskriv siden
  • Mindre skrift
  • Større skrift
  • Vælg høj kontrast
  • Vælg version i standardfarver

Flex-Seniority – En Genvej til Aktiv Aldring

Denmark

Midtjylland(Danmark)

I de seneste 10-15 år har Danmark gennemført kampagner om aldersvenlig praksis på nationalt plan henvendt til virksomheder og ledere. Vores initiativ i Aarhus kommune er en ny strategi på lokalt plan og dermed et vigtigt supplement til de nationale kampagner.

Den nye strategi kaldes FLEX-SENIORITY. Det er et koncept, der imødekommer seniorernes behov for FLEX-ibilitet, og samtidig værdsætter man seniorernes værdifulde erfaring – SENIORITY.

Aarhus kommune har som et pilotprojekt i 2011 gennemført inspirationskurser forud for pensionering for ældre arbejdstagere i den offentlige sektor. Efter fem 2-dages kurser med deltagelse af i alt 100 seniorer viste evalueringen følgende:

  • 38 seniorer besluttede – at blive længere på jobbet
  • 44 seniorer besluttede – at bruge mere tid som frivillige
  • 45 seniorer besluttede – at forbedre deres sundhedsvaner

 

 

 
Organisator: Seniorstyrken, Aarhus kommune

 

 
Websted: http://www.aarhus.dk/~/media/Subsites/Seniorstyrken/PDF/ValgSenkarrieren.ashx