Cesta

  • Vytisknout stránku
  • Zmenšit písmo
  • Zvětšit písmo
  • Zobrazit s maximálním kontrastem
  • Zvolte barvu zobrazení

Øget samarbejde mellem praktiserende læger og plejehjem

Denmark 08/2012-03/2014

Danmark / Syddanmark(Danmark)

Social- og Integrationsministeriet og Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse igangsætter et projekt for at undersøge fordelene ved at have en fast tilknyttet læge på plejehjem (hjem for omsorgsafhængige ældre med plejefaciliteter og fastansat personale). Socialstyrelsen står for gennemførelsen af projektet, som startede i august 2012 og løber frem til 31. marts 2014.

Undersøgelsen fokuserer på, om en fast tilknyttet læge på plejehjemmene kan forbedre livskvaliteten for de ældre via styrket samarbejde og kommunikation mellem borgere, plejepersonale og læger, for derved at muliggøre en bedre håndtering af medicinforbruget hos de ældre samt opnå færre unødvendige sygehusindlæggelser.

Ideen bag projektet:

  • Kontakt med færre praktiserende læger gør det lettere for plejepersonalet at koordinere samarbejdet, til fordel for borgerne.
  • Et ugentligt møde på 1½ -3 timer (afhængigt af plejehjemmets størrelse) med plejepersonalet og den fast tilknyttede læge muliggør en tættere dialog og udveksling af viden.
  • Mere viden på området kan hjælpe med at skærpe personalets opmærksomhed omkring beboernes helbred og velbefindende, så de kan reagere på en ændret helbredstilstand på et tidligere stadie af sygdommen.

Borgerne på 7 udvalgte plejehjem i 5 kommuner (Viborg, Horsens, Furesø, Lolland og København) er blevet tilbudt at skifte til en fast tilknyttet læge, som kommer på plejehjemmet hver uge. Resultaterne vil blive sammenlignet med andre plejehjem i disse 5 kommuner.

Det forventes, at den endelige evaluering af projektet foretaget af Det Nationale Forskningscenter for Velfærd vil finde sted medio 2014.

 
Pořádající organizace: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse – Danmark

Ministeriet varetager de administrative funktioner i relation til organisering og finansiering af sundhedsvæsenet, psykiatri og sygesikring samt godkendelse af medicinalvarer og apotekerbranchen.

 

Social- og Integrationsministeriet – Danmark

Ministeriets primære ansvar er politikker vedrørende udsatte børn, ældre og handicappede samt pensioner, marginaliserede grupper såsom hjemløse, psykisk syge og stofmisbrugere.

 

 
Partneři: Socialstyrelsen
 
Webová stránka: http://www.socialstyrelsen.dk/aeldre/aktuelt/faste-laeger-skal-sikre-borgere-pa-plejehjem-bedre-behandling
 
Kontakt: Rikke Søndergaard: rso@socialstyrelsen.dk