Навигационна пътека

  • Отпечатайте тази страница
  • Намаляване на шрифта
  • Увеличаване на шрифта
  • Висококонтрастна версия
  • Изберете стандартен цвят

Sveriges arbetsterapeuter och de sociala utmaningarna med aktivt åldrande

Sweden

Sverige / Västra Götaland(Sverige)

Inom ramen för Europaåret 2012 höll Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter (FSA) seminariet ”Aktivt åldrande – om du klarar tekniken” den 2 juli under Almedalsveckan, som genomförs varje sommar i Visby på Gotland.

Seminariet fokuserade på ämnena ”Hur kan äldre använda modern teknologi och hjälpmedel för att fortsätta vara delaktiga i samhället även om minnet sviker?” och ”Vilka utmaningar står äldre inför och hur kan stödet från samhället utvecklas?”

Lena Haglund och Ida Kåhlin, ordförande och vice ordförande i FSA, och flera svenska politiker deltog i seminariet där en paneldiskussion analyserade hur tekniken ska göras tillgänglig och anpassas för äldre.

FSA kommer även att uppmärksamma Europaåret 2012 under Arbetsterapins dag, som Sveriges Arbetsterapeuter firar den tredje torsdagen i oktober varje år. I år kommer det rikstäckande firandet äga rum den 18 oktober och under det kommer arbetsterapeuter att sprida information om fördelarna med aktivt åldrande och organisera aktiviteter i hela landet.

 
Организатор: Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter (FSA)

Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter (FSA) är både en facklig och en professionsinriktad organisation som driver både yrkesmässiga och utbildningsfrågor, följer utvecklingen vad gäller politik, löner, kollektivavtal och frågor som rör professionell utveckling och opinionsbildning.

 

 
За контакти: Ulf Lundberg : ulf.lundberg@fsa.se