Навигационна пътека

  • Отпечатайте тази страница
  • Намаляване на шрифта
  • Увеличаване на шрифта
  • Висококонтрастна версия
  • Изберете стандартен цвят

Most medzi generáciami

Slovakia

Banská Bystrica(Slovensko )

V rámci Európskeho roka 2012 mesto Banská Bystrica v spolupráci so Združením krajských miest K8 a Úniou miest Slovenska od apríla do decembra implementuje program Mosty medzi generáciami a súbežne vytvorí sériu prednášok a interaktívnych dielní v škôlkach, základných školách a centrách dennej starostlivosti na podporu medzigeneračnej solidarity a aktívneho starnutia.

Praktickými výsledkami tejto iniciatívy budú divadelné predstavenia, outdoorové aktivity, organizovanie športových, kultúrnych a spoločenských podujatí v rámci Akadémie európskeho seniora a v októbri sa konajúci uzatvárací ceremoniál a medzinárodná konferencia s názvom „Aké podmienky majú seniori v Európe aktívneho starnutia“.

Cieľom celého tohto programu je podporiť aktivity prepájajúce staršie a mladšie generácie, aby sa zvýšilo povedomie o ľudských právach a lokálne dostupných sociálnych službách.

 

 
Организатор: Banska Bystrica

Banská Bystrica pracuje na aktívnej inklúzii seniorských občanov do spoločnosti a lokálnej ekonomiky.

 
Партньор/и: Združenie K8
Únia Miest Slovenska
 
За контакти: Maria Filipová : maria.filipova@banskabystrica.sk