Navigatsioonitee

  • Prindi lehekülg
  • Kiri väiksemaks
  • Kiri suuremaks
  • Kõrge kontrastsusega versioon
  • Valige tavaline värviversioon

Koalitsioon

Euroopa aasta (2012) koalitsioon hõlmab rohkem kui 50 Euroopa organisatsiooni, kes näevad aktiivsena vananemise ja põlvkondadevahelise solidaarsuse Euroopa aastat võimalusena lahendada vanuselisest diskrimineerimisest ning demograafilistest muutustest tulenevaid probleeme viisil, mis on õiglane ja jätkusuutlik kõigi vanuserühmade suhtes.

Kõnealuse algatusega edendatakse uuenduslikke lahendusi Euroopa rahvastiku vananemisest tulenevatele majanduslikele ja sotsiaalsetele väljakutsetele. See aitab samuti julgustada eakaid jääma hea füüsilise ning vaimse tervise juurde ning osalema aktiivsemalt tööturul ning ühiskonnas.

Liikmed

http://www.aeip.net

Kontakt: Magdalena Machalska, Health Affairs Advisor, magdalena.machalska@aim-mutual.org

http://www.aer.eu

Kontakt: Ourania Georgoutsakou, poliitikavaldkonna vanemkoordinaator, Euroopa Piirkondade Assamblee sotsiaalpoliitika ja rahvatervise komitee, g.ourania@aer.eu

http://www.fefaf.be/home_fr.php

Kontakt: Marielle Helleputte, peasekretär, mehelleputte@skynet.be

http://www.alzheimer-europe.org

Kontakt: Annette Dumas, ELi avalike suhete ametnik, annette.dumas@alzheimer-europe.org

http://www.autismeurope.org

Kontakt: Aurelie Baranger, direktor, secretariat@autismeurope.org

http://www.caritas-europa.org

Kontakt: Peter Verhaeghe, nõuandeüksuse juhataja, pverhaeghe@caritas-europa.org

http://www.csreurope.org

Kontakt: Sarah Dekkiche, teenuste projektijuht, sd@csreurope.org

http://www.ecdl.org

Kontakt: Dimitris Theodorakis, poliitika- ja teadusuuringute ametnik, dimitris.theodorakis@ecdl.org

http://www.eucis-lll.eu

Kontakt: Audrey Frith, direktor, audrey.frith@eucis-lll.eu

http://www.eurocarers.org

Kontakt: Robert Anderson, president, info@eurocarers.org

http://www.eurocommerce.be

Kontakt: Ilaria Savoini, sotsiaalküsimuste valdkonna nõunik, savoini@eurocommerce.be

http://www.eurochild.org

Kontakt: Björn Becker, teabe- ja kommunikatsiooniametnik, bjoern.becker@eurochild.org

http://www.eurohealthnet.eu

Kontakt: Karen Vandeweghe, võrgustiku arenduskoordinaator, k.vandeweghe@eurohealthnet.eu

http://www.cpme.eu

Kontakt: Anamaria Corca, ELi poliitika assistent, anamaria.corca@cpme.eu

http://www.efc.be

Kontakt: Giulia Lombardi, ELi küsimuste ametnik, glombardi@efc.be

http://www.ccre.org

Kontakt: Christina Dziewanska-Stringer, poliitikanõustaja, christina.dziewanska-stringer@ccre-cemr.org

http://www.eugms.org

Kontakt: Prof. Jean-Pierre Michel, president, jean-pierre.michel@unige.ch

http://www.coface-eu.org

Kontakt: Michela Costa, poliitikaametnik, mcosta@coface-eu.org

http://www.emsa-europe.org

Kontakt: Sofia Ribeiro, arepresident välisküsimuste alal, vpe@emsa-europe.eu

http://www.womenlobby.org/?lang=en

Kontakt: Cecile Greboval, peasekretär, ewl@womenlobby.org

http://www.youthforum.org

Kontakt: Santa Ozolina, tööhõive ja sotsiaalküsimustega tegelev poliitikaametnik, santa.ozolina@youthforum.org

http://www.epda.eu.com

Kontakt: Heather Clarke, poliitikaküsimuste osakond, heather@epda.eu.com

http://www.edf-feph.org

Kontakt: Simona Giarratano, poliitikaametnik, simona.giarratano@edf-feph.org

http://www.enar-eu.org

Kontakt: Celina Kin-Armbrust, kampaania- ja poliitikaametnik, celina@enar-eu.org

http://www.eular.org

Kontakt: Ulrike Kieper, brussels@eular.eu

http://www.cecodhas.org

Kontakt: Julien Dijol, poliitikaametnik, julien.dijol@cecodhas.org

http://www.esip.org

Kontakt: Dr Christine Dawson, komitee koordinaator, christine.dawson@esip.org

http://www.esn-eu.org

Kontakt: Stephen Barnett, vanempoliitikaametnik, stephen.barnett@esn-eu.org

http://www.cev.be

Kontakt: Daniela Bosioc, poliitika- ja projektiametnik, daniela.bosioc@cev.be

http://www.eapn.eu

Kontakt: Amana Ferro, poliitikaametnik, amana.ferro@eapn.eu

http://www.engso.com

Kontakt: Heidi Pekkola, poliitika- ja teabeametnik, pekkola@euoffice.eurolympic.org

http://www.eurosafe.eu.com

Kontakt: Wim Rogmans, peasekretär, w.rogmans@eurosafe.eu.com

http://www.helpage.org

Kontakt: Ellen Graham, ELi poliitika valdkonna nõunik, egraham@helpage.org

http://www.alda-europe.eu

Kontakt: Antonella Valmorbida, direktor, antonella.valmorbida@aldaintranet.org

http://www.ehima.com

Kontakt: Soeren Hougaard, peasekretär, sh@ehima.com

http://www.mhe-sme.org

Kontakt: Paulina Banas, sotsiaalpoliitika ametnik, paulina.banas@mhe-sme.org

http://eurohealth.ie

Kontakt: Hildrun Sundseth, ELi poliitika, Euroopa Vähipatsientide Liit, Euroopa piirkonna direktor, hildrun.sundseth@skynet.be

http://www.eufed.org

Kontakt: Prof. Dr. Paul Goldfinch, president, paul@cassley.org

http://www.efort.org

Kontakt: Prof Wolfhart Puhl, välisküsimuste ja koostöö komitee eesistuja ning endine president, wolfhart.puhl@efort.org

Kontakt: Bruno Costantini, peasekretär, bcostantini@etuc.org

Boulevard du Roi Albert II 5, 1210 Bruxelles

http://www.age-platform.eu

Kontakt: Alice Sinigaglia, logistika- ja kampaaniaametnik, alice.sinigaglia@age-platform.eu

http://www.redcross-eu.net/en/

Kontakt: Eberhard Lueder, ühendusesiseste küsimuste juhataja, intracommunity@redcross-eu.net

http://www.idf.org

Kontakt: Katie Gallagher, noorempoliitikaametnik, katie.gallagher@idf-europe.org

http://www.isca-web.org

Kontakt: Jacob Schouenborg, peasekretär, js@isca-web.org

http://www.reif-eu.org

Kontakt: Guillaume Filhon, alaline esindaja, guillaume.filhon@reif-eu.org

http://www.enna-europe.org

Kontakt: Kim Leonard Smouter, peasekretär, kim.smouter@enna-europe.org

http://www.ifglobal.org

Kontakt: Stefania Pirani, Euroopa projektide koordinaator, stefania.pirani@ifglobal.org

http://www.ensa-network.eu

Kontakt: Elena Curtopassi, sotsiaalküsimuste ametnik, elena.curtopassi@regione.veneto.it

http://www.smes-europa.org

Kontakt: Luigi Leonori, president, smeseu@smes-europa.org

http://www.ehfa.eu

Kontakt: Kasia Scoggins, Brüsseli büroo juhataja, kasia.scoggins@ehfa.eu

http://www.eahsa.eu

Kontakt: Robert Speiser, tegevdirektor, director@eahsa.eu

http://www.aim-mutual.org

Kontakt: Dr Philippe Swennen, projekti direktor, philippe.swennen@aim-mutual.org