Διαδρομή πλοήγησης

  • Εκτύπωση σελίδας
  • Σμίκρυνση της γραμματοσειράς
  • Μεγέθυνση της γραμματοσειράς
  • Επιλέξτε υψηλή αντίθεση
  • Επιλογή κανονικού

Βάση δεδομένων των πρωτοβουλιών

 
 
 
 
 
 
 

 
Φινλανδία / Λιθουανία / Πολωνία / Ιρλανδία     08/2010 - 07/2012
@daptation
 
Γαλλία / Αυστρία / Λιθουανία / Ηνωμένο Βασίλειο / Ιταλία     11/2012 - 10/2014
ALCE - Appetite for Learning Comes with Eating
 
Ισπανία / Λιθουανία / Πολωνία / Πορτογαλία / Ουγγαρία     /2012 - /2014
Adult Education Pathways Towards 2020
 
Γερμανία / Δανία / Σουηδία / Φινλανδία / Λιθουανία     
Baltic Sea Region Active for Life Action
 
Λιθουανία     
BiblioHealth
 
Δανία / Σουηδία / Φινλανδία / Λιθουανία / Λεττονία / Πολωνία     
Comfort in Living
 
Βέλγιο / Λιθουανία / Λεττονία / Πολωνία / Ιταλία / Ελλάδα / Ρουμανία     /2012 - /2014
CreActiv: Art-based activities as tools to enhance solidarity between generations
 
Γερμανία / Λιθουανία / Ηνωμένο Βασίλειο / Ιταλία / Ουγγαρία / Βουλγαρία / Άλλο     
DeTales - Digital Education Through Adult Learners EU-Enlargement Stories
 
Αυστρία / Ισπανία / Λιθουανία / Εσθονία / Πολωνία / Σλοβενία     
Dialogue for Tomorrow
 
Γαλλία / Τσεχική Δημοκρατία / Φινλανδία / Λιθουανία / Ηνωμένο Βασίλειο / Ελλάδα / Άλλο     
Enhancing Family and Intergenerational Learning Through Photography, Film and Animation1 2 3 Επόμενη