Jos haluat suoraan navigointipolkuun, ohita sivuston työkalut ja kielivalikko

  • Tulosta sivu
  • Pienennä kirjasinkokoa
  • Suurenna kirjasinkokoa
  • Valitse suurikontrastinen versio
  • Palauta sivun alkuperäiset värit

Tietoa teemavuodesta

2012 – Aktiivisen ikääntymisen ja sukupolvien välisen solidaarisuuden eurooppalainen teemavuosi

EU:n teemavuoden tavoitteena on kiinnittää huomiota vanhimpien ikäpolvien rooliin yhteiskunnassa. Sen aikana halutaan rohkaista päättäjiä ja muita asianosaisia ryhtymään toimiin, joilla voidaan paitsi parantaa ikääntyvien mahdollisuuksia pysyä aktiivisina myös lisätä sukupolvien välistä yhteistyötä.

Mitä aktiivinen ikääntyminen tarkoittaa?

Aktiivisella ikääntymisellä tarkoitetaan sitä, että ihmiset voivat vanhetessaan säilyä hyväkuntoisina ja elää täyttä elämää niin työssä, kotona kuin oman yhteisönsä jäseninäkin. Jokaisella ikäluokalla on oma roolinsa yhteiskunnassa, ja kaikilla on oltava mahdollisuus hyvään elämänlaatuun. Haasteena on löytää keinoja, joilla voidaan saada ikäihmisten potentiaali paremmin käyttöön. Teemavuoden 2012 aikana pyritään edistämään aktiivista ikääntymistä seuraavilla osa-alueilla:

Työelämä – Odotettavissa olevan eliniän pidentyessä kaikkialla Euroopassa myös eläkeikä on noussut. Silti monet pelkäävät, etteivät saa pysyä nykyisessä työssään tai löydä uutta työtä, jossa voivat jatkaa, kunnes eläkettä on karttunut kohtuullisesti. Ikääntyneiden työntekijöiden mahdollisuuksia työmarkkinoilla onkin parannettava.

Osallistuminen yhteiskuntaan – Siirtyminen eläkkeelle ei tarkoita sitä, että pitäisi jäädä joutilaaksi. Eläkeikäisillä on tärkeä rooli yhteiskunnassa. Monet tekevät esimerkiksi arvokasta työtä perheensä huoltajina – hoitavat omia vanhempiaan, puolisoaan tai lapsenlapsiaan. Myös vapaaehtoistyö on yleistä. Yksi teemavuoden tavoitteista on korostaa ikääntyneiden panosta yhteiskunnassa ja luoda heidän toiminnalleen entistä paremmat edellytykset.

Itsenäinen asuminen – Iän myötä ihmisen voimat vähenevät, mutta on monia keinoja vaikuttaa siihen, että toimintamahdollisuudet säilyvät. Jo pienet muutokset elinympäristössä voivat auttaa suuresti niitä, jotka kärsivät erilaisista terveysongelmista tai vammoista. Aktiivista ikääntymistä edistämällä parannetaan ikääntyvien toimintakykyä ja -edellytyksiä, jolloin on mahdollista elää itsenäisenä mahdollisimman pitkään.

EU:n politiikat

EU:n panos aktiiviseen ikääntymiseen ja sukupolvien väliseen solidaarisuuteen

Väestökehitys, aktiivisena ikääntyminen ja eläkkeet – Social Europe guide

EU-rahoitus

EU:n tuki aktiivista ikääntymistä edistäville paikallis- ja aluetason organisaatioille

Tilastotietoa

Aktiivista ikääntymistä käsittelevä Eurobarometri-tutkimus

Eurostat: Aktiivisen ikääntymisen teemavuoteen 2012 liittyvää tilastotietoa

Aktiivisena ikääntymisen indeksi – wiki