Hoppa direkt till sökvägen och hoppa över verktygen och språkvalet

  • Skriv ut denna sida
  • Mindre textstorlek
  • Större textstorlek
  • Välj hög kontrast
  • Välj färg på rubrikerna

Är du orolig för att bli gammal? Undrar du över din plats i samhället när du fyllt 60, 70 eller 80?

Livet slutar inte vid 60 – och samhället värdesätter i allt högre grad det som de äldre kan bidra med. Aktivt åldrande handlar om just detta: att få ut mer och inte mindre av livet när du blir äldre – på jobbet, i hemmet och i samhället.

Det hjälper inte bara dig som individ utan samhället som helhet.

European Year 2012