Ansvarsfriskrivning

Logotyper och annat bildmaterial som illustrerar Europaåret för aktivt åldrande och solidaritet mellan generationerna 2012 får användas för aktiviteter som är förenliga med Europaårets principer och mål. Tillståndet är icke-exklusivt.

Alla aktiviteter och initiativ som använder logotypen måste anmälas till EU-kommissionen, som eventuellt tar upp initiativen på Europaårets webbplats. Kommissionen förbehåller sig rätten att när som helst dra in det villkorliga tillståndet att använda logotypen om den anser att logotypen används på ett olämpligt sätt, t.ex. i kommersiella syften. Kommissionen ansvarar inte för materialets användning av tredje part.

Vill du veta om du får använda logotypen? Kontakta oss!