Atruna

Eiropas gada aktīvai novecošanai un paaudžu solidaritātei (2012) logotipu un pārējos vizuālos simbolus drīkst izmantot visām aktivitātēm, kas atbilst šī gada principiem un mērķiem. Tomēr šī atļauja nav neierobežota.

Par visām aktivitātēm un iniciatīvām, kurām logotips tiek izmantots, ir jāpaziņo Eiropas Komisijai. Iespējams, ka Komisija par šādām iniciatīvām informēs Eiropas gada tīmekļa vietnē. Komisija arī patur tiesības jebkurā brīdī atsaukt šo ar zināmiem nosacījumiem doto atļauju izmantot logotipu, ja tā uzskata, ka logotips tiek izmantots nepareizi (tostarp — komerciāliem mērķiem). Komisija neuzņemas atbildību par to, kā trešās personas izmanto minētos materiālus.

Ja neesat pārliecināts, vai drīkstat izmantot logotipu, sazinieties ar mums.