Séanadh

Lógó agus míreanna sofheicthe eile na Bliana Eorpaí don Aosú Gníomhach agus do Dhlúthpháirtíocht i measc na nGlún 2012, féadfar iad a úsáid d'aon ghníomhaíochtaí atá comhoiriúnach do phrionsabail is do chuspóirí an Bliana. An t-údarú a bhronntar, níl sé eisiach.

Aon ghníomhaíochtaí nó tionscnaimh a n-úsáidtear an lógó dóibh, ba cheart fógra fúthu a chur chuig an gCoimisiún Eorpach. Féadfaidh an Coimisiún tionscnaimh dá leithéid a thaispeáint ar shuíomh gréasáin na Bliana Eorpaí. Forchoimeádann an Coimisiún an ceart an t-údarú coinníollach seo chun an lógó a úsáid a chúlghairm aon nóiméad má mheasann sé go bhfuil sí in úsáid go míchuí, lena n-áirítear chun críocha tráchtála. Níl an Coimisiún freagrach as aon úsáid a d'fhéadfadh tríú páirtithe a bhaint as na hábhair seo.

Má bhíonn aon amhras ort an bhféadfá an lógó a úsáid, déan teagmháil linn, le do thoil.