Autoriõiguste kaitse

Aktiivsena vananemise ja põlvkondadevahelise solidaarsuse Euroopa aasta 2012 logot ja muid visuaalseid elemente võib kasutada mis tahes tegevuste puhul, mis sobivad kokku selle kampaania põhimõtete ja eesmärkidega. Selline luba on kõikehõlmav.

Kõigist üritustest ja algatustest, mille puhul logot kasutatakse, tuleb teavitada Euroopa Komisjoni. Komisjon võib neid algatusi kajastada Euroopa aasta veebisaidil. Komisjon jätab endale õiguse millal tahes tühistada tingimuslikult antud luba logot kasutada, kui tema hinnangul on seda tehtud vääralt (sealhulgas kaubanduslikel eesmärkidel). Komisjon ei vastuta kolmandate osapoolte tegevuse eest, kes kasutavad asjaomast materjali.

Kui te kahtlete oma õiguses logot kasutada, siis võtke palun meiega ühendust.