Навигационна пътека

Допълнителни инструменти

  • Намаляване на шрифта
  • Увеличаване на шрифта
  • Висококонтрастна версия
  • Изберете стандартен цвят

Електронен адрес

Напишете вашия въпрос по-долу – на който и да е от официалните езици на ЕС. Моля, пишете колкото е възможно по-подробно и се уверете, че сте дали верни данни за връзка.

Обикновено ще получите отговор до 3 работни дни (за по-сложните въпроси може да е необходимо повече време).

Моля, имайте предвид, че централната информационна служба EUROPE DIRECT (Европа Директно) ще бъде затворена от 23 декември  2014 до 2 януари 2015. Ще се радваме да отговорим на Вашите запитвания на 5 януари 2015.


Отказ от отговорност

Тази услуга се предоставя от Europe Direct. Информацията, предоставяна от Europe Direct, не е правно обвързваща независимо от начина, по който се свързвате с нас.