Navigačný riadok

Ďalšie nástroje

  • Zmenšiť písmo
  • Zväčšiť písmo
  • Zobraziť s maximálnym kontrastom
  • Štandardný vzhľad stránky

SlovenskoEurópske dokumentačné centrum

Informačné centrum Europe Direct

Odborného konferenčného prednášateľa EÚ (Team Europe)

Slovensko EDC

Európske dokumentačné centrum Univerzitnej knižnice UMB

Tajovského 51, 974 01 Banská Bystrica

+421 48 446 52 14

www.library.umb.sk

Univerzita Komenského, Právnická fakulta, Knižnica

Safarikovo Namestie, 6, SK - 811 05 Bratislava

(421-2) 59244460

www.flaw.uniba.sk

Univerzitná knižnica Univerzity P.J. Šafárika v Košiciach

Kováčska 26, 041 80 Košice, Slovakia

(421) 55 234 1642, (421) 55 234 1651

http://www.upjs.sk/pracoviska/univerzitna-kniznica/

Centrum vedecko-technických informácií SR

Lamačská cesta 8/A, 811 04 Bratislava

+421 2 69 253 197

edc.cvtisr.sk; www.cvtisr.sk

Slovenská ekonomická knižnica v Bratislave

Slovenská ekonomická knižnica v Bratislave (Slovak Economic Library in Bratislava) University of Economics Dolnozemská cesta 1

+42 1 2 6729 1614

www.sek.euba.sk

Slovensko EDIC

Europe Direct Komárno

Eötvösa 12, 945 01 Komárno

+421-35 770 19 38

7.30 - 15.30

www.rpickn.sk

Europe Direct Poprad

Hviezdoslavova 24, P.O.Box 36, 058 01 Poprad

+421-52 7721 320

From 07:30 a.m. to 03:30 p.m. daily.

www.europedirectpp.eu

Europe Direct Trebišov

Ul. M.R.Štefánika 1161/184, 075 01 Trebišov

+421 56 672 57 11

8:00 - 15:00

http://www.rpic.eu

Europe Direct Banská Bystrica

Skuteckého 13 , 974 01 Banská Bystrica

+421 48 417 42 50

Monday 08,30 – 14,00 Tuesday 08,30 – 14,00 Wednesday 08,30 – 14,00 Friday 08,30 – 14,00

www.reic.sk

Europe Direct Senica

Štefánikova 1408/56, 905 01 Senica

+421-34 651 6180

Pon 7.30 - 15.30 Ut 7.30 - 15.30 Str 7.30 - 16 .30 Stv 7.30 - 15.30 Pia 7.30 - 14.30

www.europedirect.senica.sk

Europe Direct Trenčín

K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín

+ 421 32 65 55 407

Monday - Friday: 8.00 a.m. - 3.00 p.m.

http://www.europedirecttrencin.sk/

Europe Direct Nitra

Akademická 4, 949 01 Nitra

+ 421 37 7910 290

http://www.agroinstitut.sk/europedirect

Europe Direct Žilina

Dolný Val 37, 010 01 Žilina

+421 41 270 3190

Monday - Thursday 9:00 - 16:00 Friday 9:00 - 14:00

www.europedirectzilina.sk

Europe Direct Lučenec

Divadlo B.S.Timravy, Námestie republiky 5, 984 01 Lučenec

+421 47 4331513

Monday, Thuesday, Thursday: 8.00 a.m. - 4.00 p.m. Wednesday: 8.00 a.m. - 5.00 p.m. Friday: 8.00 a.m. - 3.00 p.m.

http://www.lucenec.sk/?id_kat_for_menu=19280

Europe Direct Košice

Heydukova 14, 040 01 Košice

+ 421 55 6441 196

8:00-11:30 12:30-15:30

www.europedirectkosice.eu

Europe Direct Prešov

Požiarnicka 17, 080 01 Prešov

+421 905 755 238

http://www.europedirectpo.sk/

Europe Direct Spišská Nová Ves

Štefánikovo námestie 1, 052 01 Spišská Nová Ves

+ 421 53 4298 270

Mo - Fri 09:00 - 11:00, 12:00 - 14:00

www.europedirectsnv.eu

Slovensko TEAM EUROPE

Mr Juraj Alner

Panská 19 811 01 Bratislava

+ 421 2 54433797

Czech, German, Slovak

Mr Vladimir Bilcik

Panenská 33 811 03 Bratislava

+ 421 2 54430210

Slovak

Mrs Katarína Cigánova

Prostredná 64, Svaty Jur

+ 421 2 44970451-3

Czech, English, Slovak

Ms Marta Darul'ová-Jendeková

Acsdemia Istropolitana Nova Postredná 47a

+ 421 2 44970451

English

Mr Vladimir Devecka

Spitálska 8 816 44 Bratislava

+ 421 2 59753509

English, Slovak

Ms L'ubica Gallová

Panská 5 81000 Bratislava

+ 421 2 54434101

English, Slovak

Ing. Jozef Jarina

Radnicné námestie 21 085 01 Bardejov

+ 421 907972763

English, Slovak

Mr Dagmar Kokavcová

Tajovského 10 975 90 Banská Bystrica

+ 421 48 4462822

English, Slovak

Mrs Zuzana Kittová

Dolnozemská cesta 1 85235 Bratislava

+ 421 2 67291415

English, Slovak

Dana Strbianova-Plucinská

Karpatská ul. 15, 058 01 Poprad

+ 421 905 584 362

English, Slovak

Mr Boris Tonhauser

Bezrucova 9 81109 Bratislava

+ 421 2 52964914

Slovak

Mr Peter Weiss

Bratislava

+ 421 2 52920110

Slovak

Mr Patrik Zoltvány

Riecna 8 94071 Nove Zamky

+ 421 905 855590

English, Hungarian, Slovak

Andrea Cox

Department of cooperation with EU institutions and parliaments Office of the National Council of the Slovak Republic

421/2/59 72 23 01

Slovák Ľuboš

Chrapčiakova 16, 052 01 Spišská Nová Ves

+421-903-622697

Pavol Rybar

Bratislavska 76

+421 905 548 089

Ms Jana Stadtruckerová

Belinského 7, 851 01 Bratislava, Slovakia

+ 421 907729265

English