Chemin de navigation

Autres outils

  • Diminuer la taille du texte
  • Augmenter la taille du texte
  • Choisir le contraste élevé
  • Choisir la couleur standard

SlovaquieCentre de documentation européenne (EDC)

Centre d’information Europe Direct (EDIC)

Conférencier spécialisé de la "Team Europe"

Slovaquie EDC

Európske dokumentačné centrum Univerzitnej knižnice UMB

Tajovského 51, 974 01 Banská Bystrica

+421 48 446 52 14

www.library.umb.sk

Univerzita Komenského, Právnická fakulta, Knižnica

Safarikovo Namestie, 6, SK - 811 05 Bratislava

(421-2) 59244460

www.flaw.uniba.sk

Univerzitná knižnica Univerzity P.J. Šafárika v Košiciach

Kováčska 26, 041 80 Košice, Slovakia

(421) 55 234 1642, (421) 55 234 1651

http://www.upjs.sk/pracoviska/univerzitna-kniznica/

Centrum vedecko-technických informácií SR

Lamačská cesta 8/A, 811 04 Bratislava

+421 2 69 253 197

edc.cvtisr.sk; www.cvtisr.sk

Slovenská ekonomická knižnica v Bratislave

Slovenská ekonomická knižnica v Bratislave (Slovak Economic Library in Bratislava) University of Economics Dolnozemská cesta 1

+42 1 2 6729 1614

www.sek.euba.sk

Slovaquie EDIC

Europe Direct Komárno

Eötvösa 12, 945 01 Komárno

+421-35 770 19 38

7.30 - 15.30

www.rpickn.sk

Europe Direct Poprad

Hviezdoslavova 24, P.O.Box 36, 058 01 Poprad

+421-52 7721 320

From 07:30 a.m. to 03:30 p.m. daily.

www.europedirectpp.eu

Europe Direct Trebišov

Ul. M.R.Štefánika 1161/184, 075 01 Trebišov

+421 56 672 57 11

8:00 - 15:00

http://www.rpic.eu

Europe Direct Banská Bystrica

Skuteckého 13 , 974 01 Banská Bystrica

+421 48 417 42 50

Monday 08,30 – 14,00 Tuesday 08,30 – 14,00 Wednesday 08,30 – 14,00 Friday 08,30 – 14,00

www.reic.sk

Europe Direct Senica

Štefánikova 1408/56, 905 01 Senica

+421-34 651 6180

Pon 7.30 - 15.30 Ut 7.30 - 15.30 Str 7.30 - 16 .30 Stv 7.30 - 15.30 Pia 7.30 - 14.30

www.europedirect.senica.sk

Europe Direct Trenčín

K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín

+ 421 32 65 55 407

Monday - Friday: 8.00 a.m. - 3.00 p.m.

http://www.europedirecttrencin.sk/

Europe Direct Nitra

Akademická 4, 949 01 Nitra

+ 421 37 7910 290

http://www.agroinstitut.sk/europedirect

Europe Direct Žilina

Dolný Val 37, 010 01 Žilina

+421 41 270 3190

Monday - Thursday 9:00 - 16:00 Friday 9:00 - 14:00

www.europedirectzilina.sk

Europe Direct Lučenec

Divadlo B.S.Timravy, Námestie republiky 5, 984 01 Lučenec

+421 47 4331513

Monday, Thuesday, Thursday: 8.00 a.m. - 4.00 p.m. Wednesday: 8.00 a.m. - 5.00 p.m. Friday: 8.00 a.m. - 3.00 p.m.

http://www.lucenec.sk/?id_kat_for_menu=19280

Europe Direct Košice

Heydukova 14, 040 01 Košice

+ 421 55 6441 196

8:00-11:30 12:30-15:30

www.europedirectkosice.eu

Europe Direct Prešov

Požiarnicka 17, 080 01 Prešov

+421 905 755 238

http://www.europedirectpo.sk/

Europe Direct Spišská Nová Ves

Štefánikovo námestie 1, 052 01 Spišská Nová Ves

+ 421 53 4298 270

Mo - Fri 09:00 - 11:00, 12:00 - 14:00

www.europedirectsnv.eu

Slovaquie TEAM EUROPE

Mr Juraj Alner

Panská 19 811 01 Bratislava

+ 421 2 54433797

Czech, German, Slovak

Mr Vladimir Bilcik

Panenská 33 811 03 Bratislava

+ 421 2 54430210

Slovak

Mrs Katarína Cigánova

Prostredná 64, Svaty Jur

+ 421 2 44970451-3

Czech, English, Slovak

Ms Marta Darul'ová-Jendeková

Acsdemia Istropolitana Nova Postredná 47a

+ 421 2 44970451

English

Mr Vladimir Devecka

Spitálska 8 816 44 Bratislava

+ 421 2 59753509

English, Slovak

Ms L'ubica Gallová

Panská 5 81000 Bratislava

+ 421 2 54434101

English, Slovak

Ing. Jozef Jarina

Radnicné námestie 21 085 01 Bardejov

+ 421 907972763

English, Slovak

Mr Dagmar Kokavcová

Tajovského 10 975 90 Banská Bystrica

+ 421 48 4462822

English, Slovak

Mrs Zuzana Kittová

Dolnozemská cesta 1 85235 Bratislava

+ 421 2 67291415

English, Slovak

Dana Strbianova-Plucinská

Karpatská ul. 15, 058 01 Poprad

+ 421 905 584 362

English, Slovak

Mr Boris Tonhauser

Bezrucova 9 81109 Bratislava

+ 421 2 52964914

Slovak

Mr Peter Weiss

Bratislava

+ 421 2 52920110

Slovak

Mr Patrik Zoltvány

Riecna 8 94071 Nove Zamky

+ 421 905 855590

English, Hungarian, Slovak

Andrea Cox

Department of cooperation with EU institutions and parliaments Office of the National Council of the Slovak Republic

421/2/59 72 23 01

Slovák Ľuboš

Chrapčiakova 16, 052 01 Spišská Nová Ves

+421-903-622697

Pavol Rybar

Bratislavska 76

+421 905 548 089

Ms Jana Stadtruckerová

Belinského 7, 851 01 Bratislava, Slovakia

+ 421 907729265

English