Διαδρομή πλοήγησης

Πρόσθετα εργαλεία

  • Σμίκρυνση κειμένου
  • Μεγέθυνση κειμένου
  • Επιλέξτε υψηλή αντίθεση
  • Επιλογή κανονικού

ΠολωνίαΚέντρο ευρωπαϊκής τεκμηρίωσης (EDC)

Κέντρο πληροφόρησης Europe Direct (EDIC)

Ειδικο ομιλητή για την ΕΕ (Ομάδα Ευρώπη)

Πολωνία EDC

European Academy in Silesia - Katowice

Plac Rady Europy 1, PL - 40-021 Katowice

(48-32) 2083864

Cracow University of Economics

ul. Rakowicka 27, Kraków

(48-12) 293 57 86

http://kangur.uek.krakow.pl/biblioteka/cde/

University of Marie Curie-Sklodowska Lublin

ul. Radziszewskiego 11

(48-81) 537 58 91

http://www.umcs.lublin.pl

University of Warmia & Masuria - Olsztyn

ul.Oczapowskiego 12 b, PL - 10-719 Olsztyn

(48-89) 523 44 98

http://www.uwm.edu.pl

University of Gdansk, Institute of Economy - Sopot

Ul. Gen.Andersa 27, PL 81-824 Sopot

(48-58) 55120 34

http://panda.bg.univ.gda.pl

Nicolaus Copernicus University – Toruń

ul.Gagarina 13, PL - 87-100 Toruń

(48-56) 6114401

http://www.bu.umk.pl/dokumentacji-europejskiej

Foundation College of Europe

Natolin Library, ul. Nowoursynowska 84, Warszawa 78

(48-22) 5459.440

http://www.library.coleurop.pl/edc.htm

University of Economy - Poznan

Ul. Powstancow Wielkopolskich 16, PL - 61-895 Poznan

(48-61) 854 33 20

European Information and Documentation Centre

1 Tarczynskiego Str., 70-387 Szczecin Poland

(48-91) 444 24 08

http://cide.univ.szczecin.pl

University of Wroclaw, Faculty of Law, Administration and Economics

ul. Kuźnicza 46/47 (budynek B, pokój 101)

+48 71 375 20 69

http://www.obidue.prawo.uni.wroc.pl/

Uniwersytet Wrocławski – Ośrodek Badań i Dokumentacji Unii Europejskiej Centrum Dokumentacji Europejskiej ul. Kuźnicza 46/47 (budynek B, pokój 101) 50-145 Wroclaw, Poland

EDC Centre for Europe, Warsaw University

Al. Niepodleglosci 22, PL - 02-653 Warszawa

(+48 22) 5533304

http://www.ce.uw.edu.pl/o-centrum/dokumenty-ce/

Opole University - Faculty of Law & Administration

ul.Katowicka 87a, 45-060 Opole, BOX 313, PL

+48 77 452 75 23

Monday to Friday - 10.00am - 3.00pm

http://www.edc.uni.opole.pl

European Library

ul. Krucza 38/42

(48-22) 4555454

www.biblioteka.polskawue.gov.pl

Warsaw School of Economics

Rakowiecka 22B

(+48 22) 5649739

http://www.sgh.waw.pl/ogolnouczelniane/biblioteka/cde

European Documentation Centre at the University of Economy

Garbary 2

+48 52 56 07 75

http://www.cde.wsg.byd.pl

European Documentation Centre BIALYSTOK

ul. M. Curie- Skłodowskiej 14A

(48-85) 745 76 78, (48-85) 745 71 44

Monday 9.00 - 19.00 Tuesday - Friday 9.00- 16.00

http://bg.uwb.edu.pl/cde

Czytelnia Europejska - EDC Wroclaw University of Economics

ul. Komandorska, 118/120 53-345 Wrocław

+48 71 36 80 951

10.00 a.m. - 5.00 p.m. (mon-fri)

www.bg.ue.wroc.pl

European Institute - Lodz

Ul. Piotrkowska, 262/264

(48-42) 2910300

http://www.ie.lodz.pl/

Centrum Informacji Europejskiej

3 Grodzka Street, 76-200 Slupsk

+48 59 842 72 01

www.mbp.slupsk.pl

Πολωνία EDIC

Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct - Ostrołęka

ul. Baśniowa 14, 07-410 Ostrołęka

+48 29 760 30 45

08:00 – 17:00 (Mon - Fri); 08:00-16:00 (Sat-Sun)

www.europedirect-ostroleka.pl

Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct - Lublin

ul. Przechodnia 4

+48 81 536 10 93

8:00 - 16:00 (Mon - Fri)

www.europe-direct.lublin.pl

Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct - Katowice

ul. Kościuszki 6, 40-049 Katowice

+ 48 32 733 09 19

8:30 - 16:30 (Mon - Fri)

www.europedirect-katowice.pl

Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct - Bielsko-Biała

ul. Słowackiego 17 a, 43-300 Bielsko-Biała

+48 33 812 35 20

08:00-17:00 (Mon – Fri); 09:00-15:00 (Thu)

http://www.europedirect-bielsko-biala.bielsko.pl

Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct - Piotrków Trybunalski

ul. Dąbrowskiego 20, 97-300 Piotrków Trybunalski

+48 44 649 76 62

8:00 – 16:00 (Mon – Fri)

www.europe-direct.piotrkow.info.pl

Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct - Białystok

ul. Brukowa 28 lok.8, 15-889 Bialystok

+48 85 744 24 43

Poniedziałek - Piątek 8.00 - 16.00 (Mon - Fri 8.00 a.m - 4.00 p.m)

www.europe-direct.bialystok.pl

Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct - Olsztyn

ul. Lubelska 43A/112, 10-410 Olsztyn

+48 89 535 48 43

10:30 - 14:30 (Mon - Fri)

www.europedirect-olsztyn.pl

Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct - Bydgoszcz

ul. Garbary 3, 85-229 Bydgoszcz

+48 52 567 00 69; +48 52 567 00 18

8:00 - 16:00 (Mon - Fri)

www.europedirect-bydgoszcz.byd.pl

Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct - Zamość

ul. Akademicka 4, 22-400 Zamość

+48 84 677 67 76

8:00-16:00 (Mon-Fri)

http://europedirect-zamosc.wszia.edu.pl/

Europe Direct Gdańsk

Jaśkowa Dolina 7, 80-252 Gdańsk

058 3 444 111

9 am - 4 pm

www.europedirect-gdansk.morena.org.pl

Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct - Kołobrzeg

ul.Ratuszowa 13

+48 94 35 515 33

7:30 - 15:30 (Mon - Fri)

http://europe-direct.kolobrzeg.eu

Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct - Kraków

ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków

+48 12 628 26 81

9:00 - 15:00 (Mon - Fri)

www.europe-direct-krakow.pl

Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct - Olecko

ul. Kolejowa 31 pok. 2, 19-400 Olecko

+48 87 621 05 83

7:30 - 15:30 (Mon)

www.europedirect-olecko.pl

Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct - Opole

ul. Spychalskiego 1a, 45-716 Opole

+48 77 403 36 41

7:30 - 15:30 (Mon - Fri)

www.europe-direct.ocrg.opolskie.pl

Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct - Ostrów Wielkopolski

ul. Budowlanych 5, 63-400 Ostrów Wielkopolski

+48 62 735 55 48

7:00 - 15:00 (Mon - Fri)

www.europedirect-ostrowwielkopolski.ctiw.pl

Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct - Poznań

Al.Niepodległości 2, 61-874 Poznań

+48 61 852 16 70

09:00-15:00 (Mon - Fri)

www.europe-direct.poznan.pl

Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct - Warszawa

ul. Smolna 4, 00-375 Warszawa

+48 22 443 03 69; +48 22 443 07 80

8:00 - 16:00 (Mon - Fr)

www.europedirect.um.warszawa.pl

Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct - Dzierzgoń

ul. Wojska Polskiego 3, 82-440 Dzierzgoń

+48 55 276 00 37

7.30 - 15.30 (Mon - Fri)

http://www.europedirect-dzierzgon.com/

Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct - Śląsk

ul. Bojkowska 37, 44-100 Gliwice

+48 32 461 29 23

8:00 - 16:00 (Tue - Wed) 9:00 - 13:00 (Fri)

www.europedirect-slask.gapr.pl

Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct - Kielce

ul. Warszawska 25/4, 25-512 Kielce

+48 41 344 50 01

8:00 - 16:00 (Mon - Fri)

www.europedirect-kielce.szpp.eu

Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct - Kłodzko

ul. Okrzei 6, 57-300 Kłodzko

+48 74 867 14 50

8:00 - 15:00 (Mon - Fri)

http://www.europe-direct-klodzko.pl

Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct - Legnica

ul. Okrzei 12, 59-220 Legnica

+48 76 862 12 42

7:00-15:00 (Mon - Fri)

http://europedirect-legnica.pl

Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct - Piaseczno

ul. Szkolna 1

+48 22 716 02 00

14:00 - 18:00 (Monday); 10:00 - 14:00 (Tuesday); 10:00 - 14:00 (Wednesday); 10:00 - 14:00 (Thursday); 10:00 - 14:00 (Friday).

www.europe-direct.piaseczno.eu

Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct - Przemyśl

ul. Wybrzeże Ojca Świętego Jana Pawła Ii 2, 37-700 Przemyśl

+ 48 16 679 38 86

09:00 - 15:00 (Mon – Wed) 09:00 - 15:00 (Thu - Fri) 09:00 - 12:00 (Sat)

http://www.europedirect-przemysl.wspia.eu

Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct - Rzeszów

ul. Słowackiego 16, 35-060 Rzeszów

+48 17 866 01 08

16:00 - 20:00 (Mon - Fri)

http://www.europedirect-rzeszow.pl/

Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Słupsk

ul. Podgórna 1/1, 76-200 Słupsk

+48 59 842 30 21

7:30 - 15:30 (Mon - Fri)

www.europedirect.slupsk.eu

Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct - Szczecin

ul. Piłsudskiego 40-42, pok. 329, 70-421 Szczecin

+48 91 421 12 61

7:30-15:30 (Mon - Fri)

www.europedirect-szczecin.eu

Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct - Tarnów

ul. Graniczna 8A, 33-100 Tarnów

+48 14 692 49 79

10:00 - 14:00 (Mon - Fri)

http://europedirect-tarnow.europim.pl

Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct - Toruń

ul. Grunwaldzka 25B, 87-100 Toruń

52 567 00 09

8:00 - 16:00 (Mon - Fri)

http://www.europedirect-torun.byd.pl/

Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct - Wrocław

ul. Legnicka 65, 54-206 Wrocław

+48 71 723 73 51

9.00 - 15.30 (Mon - Tue); 9.00 - 16.00 (Wed)

www.europedirect-wroclaw.pl

Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct - Zielona Góra

ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra

+48 68 452 71 44

7:30-15:30 (Mon-Fri)

www.europedirect-zielonagora.lubuskie.uw.gov.pl

Πολωνία TEAM EUROPE

Mr Marcin Szewczyk

Piotrkowska 262/264, Lodz 93-222

+ 48 42 2910338

English, Polish, Slovak

Jan Barcz

Warszawa

Polish

Zbigniew Czachór

Warsaw

Agnieszka Łada

Bialystok

Justyna Miecznikowska

Warsaw

Andrzej Podraza

Lublin

Radosław Potorski

Warsaw

Elżbieta Skotnicka-Illasiewicz

..

Piotr Tosiek

..

Marta Witkowska

..

PhD Ewa Heczko-Hyłowa

Institute of Urban Development, 2, Cieszynska Street, PL 30-015 CRACOW,

Polish

Artur Gruszczak

Wawrzeńczyce 499

Polish

Surdej Aleksander

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie ul. Rakowicka 27

Polish