Sökväg

Ytterligare verktyg

  • Mindre textstorlek
  • Större textstorlek
  • Välj hög kontrast
  • Välj färg på rubrikerna

LuxemburgEuropeiska dokumentationscentrum

Europa direkts informationscentrum

Föredragshållare – Team Europa

Luxemburg EDIC

Europe Direct Schengen

Rue Robert Goebbels, L-5444 Schengen

+352 26 66 58 10

Monday closed Tuesday-Friday 10.00-17.00 Sat/Sun 14.00 -17.00

http://www.europedirect.lu/

Europe Direct Munshausen

11, Duerefstrooss, L-9766 Munshausen

+352 92 93 73

08:00-12:00 13:00 - 17:00 lundi au vendredi

www.europedirect.lu

Luxemburg TEAM EUROPE

Horst Heinzius

Commission européenne, Représentation de la Commission européenne au Luxembourg, 7 rue du Marché aux Herbes, L-1728 Luxembourg

(+352) 4301 33238