Sökväg

Ytterligare verktyg

  • Mindre textstorlek
  • Större textstorlek
  • Välj hög kontrast
  • Välj färg på rubrikerna

Kontaktpunkter i ditt land

Europa direkt finns även i ditt land – du kan ringa, mejla eller besöka kontoren.

Det finns två typer av hjälp:

  • Allmän information – kontakta ett informationskontor.
  • Fördjupad information – kontakta eller besök ett dokumentationscentrum om du vill hitta officiella EU-publikationer.

Du kan också kontakta en föredragshållare (Team Europa) som kan hålla presentationer, workshoppar eller debatter på t.ex. skolor, företag och icke-statliga organisationer.


Välj land för att se vem du kan kontakta.

Du kan också välja land genom att klicka på kartan.Europa Kroatien България România Éire/Ireland United Kingdom Danmark Danmark Nederland Belgique/België/Belgien Luxembourg France Portugal España Sverige Suomi / Finland Italia Deutschland Polska Österreich Slovenija Magyarország Česká republika Slovensko Ellas/Ελλάδα Kypros/Kıbrıs/Κύπρος Eesti Latvija Lietuva Malta United Kingdom Portugal España France