Navigačný riadok

Ďalšie nástroje

  • Zmenšiť písmo
  • Zväčšiť písmo
  • Zobraziť s maximálnym kontrastom
  • Štandardný vzhľad stránky

DánskoEurópske dokumentačné centrum

Informačné centrum Europe Direct

Odborného konferenčného prednášateľa EÚ (Team Europe)

Dánsko EDC

Aalborg Universitetsbibliotek

Aalborg Universitetsbibliotek, Dokumentationscenter, Langagervej 2, 9220 Aalborg Øst

45 96 35 94 00

http://www.aub.aau.dk/

Statsbiblioteket Aarhus

Victor Albecks Vej 1, DK – 8000 Aarhus C

(45) 89 46 20 53

http://www.statsbiblioteket.dk/

Aarhus School of Business, Aarhus University

Fuglesangs Allé 4, DK - 8210 Aarhus V

(45) 89 48 66 17

http://www.lib.asb.dk

Copenhagen Business School (Handelshøjskolens Bibliotek) Fredriksberg

Solbjerg Plads 3, DK - 2000 Frederiksberg (Kobenhavn)

(45) 38 15 37 35

http://www.cbs.dk/library/

Koebenhavns Universitet - Det Juridiske Fakultetsbibliotek

Studiestræde 34, 2., 1455 København K

(45) 35 32 31 30

http://jura.ku.dk/bibliotek/

Syddansk Universitetsbibliotek

Campusvej 55, DK 5230 Odense M

(45) 65 50 26 11

http://www.sdu.dk/Bibliotek.aspx

Roskilde Universitetsbibliotek

P.O. Box 258, DK - 4000 Roskilde

(45) 46 74 23 37

http://rub.ruc.dk/en/

Dánsko EDIC

Europe Direct Odense

c/o Odense Centralbibliotek, Østre Stationsvej 15, DK–5000 Odense C

(45) 65 51 44 06

46/50 hours a week

www.odensebib.dk

Europe Direct Bornholm

c/o Bornholms Regionskommune, Ullasvej 23, DK-3700 Rønne

+45 56 92 13 06

Mo-Th 8-16, Fr 8-13

www.bornholm-eu.dk

Europe Direct Informationscenter Struer

c/o Infocenter Struer, Smedegade 7, DK-7600 Struer

+45 9684 8484

Monday– Wednesday 9.30-17.00; Thursday 9.30-20.00 ; Friday 9.30-16.00.

www.struerbibliotek.dk

Europe Direct for Borgere og Civilsamfund i Danmark

c/o Center for Frivilligt Socialt Arbejde, Albanigade 54E, 1. sal, DK-5000 Odense C

+45 6614 6061

Monday to Thursday from 9 to 15 and Friday from 9 to 14

www.frivillighed.dk/EU