Навигационна пътека

Допълнителни инструменти

  • Намаляване на шрифта
  • Увеличаване на шрифта
  • Висококонтрастна версия
  • Изберете стандартен цвят

ДанияЕвропейски център за документация (EDC)

Информационен център Europe Direct (EDIC)

Експерт по въпросите на ЕС (Team Europe)

Дания EDC

Aalborg Universitetsbibliotek

Aalborg Universitetsbibliotek, Dokumentationscenter, Langagervej 2, 9220 Aalborg Øst

+45 99409400

Monday - Friday: 8 am - 5.30 pm

http://www.aub.aau.dk/

Statsbiblioteket Aarhus

Victor Albecks Vej 1, DK – 8000 Aarhus C

+45 89462241

Monday - Friday: 8 am - 6 pm Saturday: 11 am - 2 pm

http://www.statsbiblioteket.dk/

Aarhus School of Business, Aarhus University

Fuglesangs Allé 4, DK - 8210 Aarhus V

+45 87153448

Monday - Friday: 8 am - 4 pm

www.library.au.dk

Copenhagen Business School (Handelshøjskolens Bibliotek) Fredriksberg

Solbjerg Plads 3, 2000 Frederiksberg (Kobenhavn)

+45 38 15 37 35

Monday - Friday: 8 am - 11 pm

www.cbs.dk/en/library

Koebenhavns Universitet - Det Juridiske Fakultetsbibliotek

Studiestræde 34, 2., 1455 København K

+45 35 32 31 30

Monday - Friday: 8 am - 8 pm Saturday: 9 am - 8 pm

http://jura.ku.dk/bibliotek/

Syddansk Universitetsbibliotek

Campusvej 55, Odense M

+45 65501532

Monday - Thursday: 8 am - 7 pm Friday: 8 am - 4 pm

www.sdu.dk

Roskilde Universitetsbibliotek

Universitetsvej 1, 4000 Roskilde

+45 46742242

Monday - Friday: 9 am - 5.30 pm

http://rub.ruc.dk/en/

Дания EDIC

Europe Direct Odense

c/o Odense Centralbibliotek, Østre Stationsvej 15, DK–5000 Odense C

(45) 65 51 44 06

46/50 hours a week

www.odensebib.dk

Europe Direct Bornholm

c/o Bornholms Regionskommune, Ullasvej 23, DK-3700 Rønne

+45 56 92 13 06

Mo-Th 8-16, Fr 8-13

www.bornholm-eu.dk

Europe Direct Informationscenter Struer

c/o Infocenter Struer, Smedegade 7, DK-7600 Struer

+45 9684 8484

Monday– Wednesday 9.30-17.00; Thursday 9.30-20.00 ; Friday 9.30-16.00.

www.struerbibliotek.dk

Europe Direct for Borgere og Civilsamfund i Danmark

c/o Center for Frivilligt Socialt Arbejde, Albanigade 54E, 1. sal, DK-5000 Odense C

+45 6614 6061

Monday to Thursday from 9 to 15 and Friday from 9 to 14

www.frivillighed.dk/EU