Sökväg

Ytterligare verktyg

 • Mindre textstorlek
 • Större textstorlek
 • Välj hög kontrast
 • Välj färg på rubrikerna

Våra tjänster

En av Europa direkts medarbetare på jobbet

Europa direkt har

 


Central informationstjänst

Du kan ringa oss eller mejla oss på alla officiella EU-språk om du vill få

 • svar på allmänna frågor om EU
 • hjälp att hitta andra informationstjänster (lokala, nationella eller på EU-nivå)
 • information om dina rättigheter och möjligheter som EU-medborgare, t.ex. hur du ansöker om uppehållstillstånd, får dina kvalifikationer erkända i ett annat EU-land eller klagar på farliga produkter
 • mer specialiserad information
 • vissa EU-publikationer hemskickade gratis.

Om du har svårt att hitta på EU:s webbplats kan du chatta med oss. Vi kan hjälpa dig att hitta

 • specifika EU-dokument (lagstiftning, publikationer, pressmeddelanden m.m.)
 • faktablad, rapporter, statistik och arbetsdokument om särskilda EU-frågor
 • information om EU:s utveckling, historia, symboler, institutioner m.m.

Det här kan vi inte hjälpa dig med:

 • Lösa problem – vi kan inte lämna in ett klagomål för din räkning, men vi kan förklara var du kan få hjälp.
 • Kommentera specifika frågor om EU:s verksamhet eller ståndpunkter.
 • Juridisk rådgivning, dvs. hjälp att tolka EU:s lagar.

Till början

Lokala informationskontor

Europa direkt har ett nätverk av informationskontor, dokumentationscentrum och föredragshållare i alla EU-länder.

Kontakta ditt lokala Europa direkt-kontor – på alla officiella EU-språk om du vill få

 • svar på frågor om dina rättigheter i EU, bidrag m.m.
 • inbjudningar till lokala informations- eller nätverksträffar
 • dokument och publikationer från EU
 • hänvisningar till andra informationstjänster
 • adresser till olika organisationer.

Kontakta ditt närmaste europeiska dokumentationscentrum om du vill få

 • tillgång till officiella EU-publikationer och dokument (på nätet och tryckta exemplar)
 • hjälp att hitta fördjupningsmaterial om EU:s lagar, utveckling, verksamhet och institutioner
 • hjälp med informationssökning (för studenter).

Hitta en föredragshållare (jurist, konsult, akademiker) till ett EU-evenemang nära dig.

Till början