Navigacijska pot

Dodatna orodja

 • Pomanjšaj besedilo
 • Povečaj besedilo
 • Različica z močnim kontrastom
 • Standardna barvna različica

Storitve

Uslužbenka Europe Direct v pisarni

Mrežo Europe Direct sestavljajo:

 


Osrednja informacijska služba

Pokličite nas ali nam pošljite e-sporočilo v katerem koli uradnem jeziku EU in dobili boste:

 • takojšen odgovor na splošna vprašanja v zvezi z EU,
 • navodila, kako do najboljših virov informacij in nasvetov, ter kontaktne podatke (na ravni EU, nacionalni ali lokalni ravni),
 • informacije o vaših pravicah in možnostih državljana EU ter kako jih uresničevati (kako dobiti dovoljenje za prebivanje ali doseči priznavanje kvalifikacij v drugi državi EU, kako se pritožiti zaradi nevarnih izdelkov itd.),
 • natančnejše informacije (po potrebi),
 • brezplačno dostavo nekaterih publikacij EU.

Pri težavah z iskanjem informacij na spletnih straneh Evropske unije vam lahko spletna svetovalnica pomaga poiskati:

 • posebnedokumente EU (zakonodajne akte, publikacije, izjave za javnost itd.),
 • informativne liste, poročila, statistične podatke, delovne dokumente itd. o posameznih politikah EU,
 • informacije o evropskem povezovanju, zgodovini, simbolih, institucijah itd.

Europe Direct ne zagotavlja:

 • reševanja težav - ne sprejemamo pritožb in jih ne posredujemo (lahko pa vam povemo, na koga se lahko obrnete),
 • komentarjev o določenih političnih vprašanjih ali stališčih EU,
 • pravnih nasvetov (razlaga zakonodaje EU).

Na vrh

Lokalne informacijske točke

Mreža informacijskih točk in dokumentacijskih centrov ter govorcev v vsaki državi EU.

Obrnite se na vašo lokalno informacijsko točko Europe Direct – v katerem koli uradnem jeziku EU, če potrebujete:

 • odgovor na vprašanje glede vaših pravic EU, finančna sredstva itd.,
 • povabilo na lokalne informacijske dogodke EU,
 • dokumente in publikacije EU,
 • informacije o drugih virih informacij,
 • kontaktne podatke o ustreznih organizacijah.

Obrnite se na najbližji evropski dokumentacijski center, če želite:

 • vpogled v uradne publikacije in dokumente EU (na spletu in v tisku),
 • pomoč pri iskanju podrobnejših informacij o evropski zakonodaji, povezovanju, politikah in institucijah,
 • usposabljanje za študente o iskanju podatkov in raziskavah v zvezi z EU.

Poiščite govorca (odvetnika, svetovalca, akademika), če načrtujete dogodek v zvezi z EU.

Na vrh