Navigačný riadok

Ďalšie nástroje

 • Zmenšiť písmo
 • Zväčšiť písmo
 • Zobraziť s maximálnym kontrastom
 • Štandardný vzhľad stránky

Poskytované služby

Operátorka Europe Direct pri práci v kancelárii

Ponuka Europe Direct:

 


Centrálna informačná služba

Zavolajte nám alebo nám pošlite e-mail v akomkoľvek úradnom jazyku EÚ a získajte:

 • okamžitú odpoveď na všeobecné otázky o EÚ
 • odporúčania na najlepšie zdroje informácií/rád a kontakty (na úrovni EÚ alebo miestnej úrovni)
 • informácie o vašich právach a príležitostiach ako občana EÚ a o tom, ako ich využiť v praxi (ako získať povolenie na pobyt alebo uznanie kvalifikácie inom členskom štáte EÚ, ako podať sťažnosť na škodlivé výrobky atď.)
 • ďalšie špecializované informácie (ak sa uplatňujú)
 • bezplatné doručenie niektorých publikácií EÚ poštou

V prípade, že vám orientácia na webovej lokalite Európskej únie spôsobuje ťažkosti, pracovníci Europe Direct vám cez internetové diskusné fórum pomôžu vyhľadať:

 • jednotlivédokumenty EÚ (právne predpisy, publikácie, tlačové správy atď.)
 • informačné listy, štatistiky, pracovné dokumenty atď. viažuce sa na špecifické politiky EÚ
 • informácie o európskej integrácii, histórii, symboloch, inštitúciách atď.

Europe Direct neponúka:

 • riešenie problémov – nemôžeme prijímať alebo posielať ďalej vaše sťažnosti (môžeme vám však poradiť na koho sa obrátiť)
 • vyjadrenia k určitým politikám alebo stanoviskám EÚ
 • právne poradenstvo (interpretácia právnych predpisov EÚ)

Na začiatok

Miestne informačné služby

Sieť informačných centier, dokumentačných centier a konferenčných prednášateľov vo všetkých členských štátoch EÚ.

Obráťte sa na vaše miestne informačné centrum Europe Direct v akomkoľvek úradnom jazyku EÚ a získajte:

 • odpovede na otázky o vašich právach občana EÚ, o fondoch a pod.
 • pozvánky na miestne informačné/kontaktné podujatia o EÚ
 • dokumenty a publikácie EÚ
 • odporúčania na zdroje informácií
 • kontakty na príslušné organizácie

Obráťte sa na najbližšie európske dokumentačné centrum a získajte:

 • prístup k oficiálnym publikáciám a dokumentom EÚ (v elektronickej alebo tlačenej podobe)
 • pomoc pri vyhľadávaní podrobných informácií o právnych predpisoch, politikách a inštitúciách EÚ
 • odborné školenia pre študentov zamerané na rešerš údajov súvisiacich s EÚ na výskumné účely

Plánujete zorganizovať vo vašom okolí podujatie zamerané na EÚ? Nájdite odborného konferenčného prednášateľa EÚ (právnici, konzultanti, akademici).

Na začiatok