Cale de navigare

Alte instrumente

 • Micşorare text
 • Mărire text
 • Contrast puternic
 • Culoarea standard

Ce servicii oferim?

Angajată Europe Direct, la postul de lucru

Europe Direct oferă sprijin prin:

 


Serviciul central de informare

Sunaţi-ne sau trimiteţi-ne un e-mail în orice limbă oficială a UE pentru a obţine:

 • un răspuns rapid la întrebări cu caracter general legate de UE
 • îndrumări către cele mai bune surse de informaţii/consiliere şi date de contact (la nivel european, naţional sau local)
 • infomaţii despre drepturile şi oportunităţile dumneavoastră în calitate de cetăţean al UE, precum şi despre exercitarea acestora (cum să obţineţi un permis de şedere sau recunoaşterea calificărilor profesionale în alt stat membru, cum să depuneţi reclamaţii cu privire la produse nesigure etc.)
 • informaţii de specialitate (dacă este necesar)
 • expedierea gratuită a anumitor publicaţii UE.

În cazul în care navigarea pe site-ului Uniunii Europene vă pune probleme, puteţi apela la serviciul de chat pentru a găsi:

 • documentespecifice ale UE (legislaţie, publicaţii, comunicate de presă etc.)
 • fişe informative, rapoarte, statistici, documente de lucru etc. cu privire la anumite politici europene
 • informaţii despre integrarea europeană, despre istoria, simbolurile şi instituţiile UE etc.

Ce servicii nu putem oferi?

 • Soluţionarea unor probleme - nu putem să înaintăm reclamaţii în numele dumneavoastră, dar putem să vă recomandăm pe cine să contactaţi
 • Comentarii cu privire la anumite aspecte sau poziţii legate de politica UE
 • Consiliere juridică (interpretarea legislaţiei europene)

Începutul paginii

Servicii locale de informare

O reţea de centre de informare şi de documentare vă stă la dispoziţie în fiecare ţară a UE.

Contactaţi centrul local de informare Europe Direct - în oricare din limbile oficiale ale UE pentru a obţine:

 • răspunsuri la întrebări despre drepturile dumneavoastră în calitate de cetăţean al UE, despre fonduri europene etc.
 • invitaţii la evenimente locale de informare/socializare cu privire la UE
 • documente şi publicaţii ale UE
 • trimiteri la alte surse de informaţii
 • date de contact pentru organizaţiile relevante

Contactaţi cel mai apropiat centru de documentare pentru a obţine:

 • acces la publicaţiile şi documentele UE (în format electronic sau tipărit)
 • sprijin pentru a găsi informaţii detaliate cu privire la legislaţia şi integrarea europeană, precum şi la politicile şi instituţiile UE
 • oportunităţi de formare a studenţilor în domeniul identificării de date şi al cercetării legate de aspecte europene

Contactaţi un expert UE (avocat, consultant, cadru universitar etc.) dacă intenţionaţi să organizaţi un eveniment axat pe teme europene în zona dumneavoastră.

Începutul paginii