Ścieżka nawigacji

Inne narzędzia

 • Zmniejsz tekst
 • Powiększ tekst
 • Włącz duży kontrast
 • Wybierz wersję standardową

Co oferujemy

Operator Europe Direct w pracy

Europe Direct to:

 


Centralny serwis informacyjny

Zadzwoń lub wyślij e-mail w dowolnym języku urzędowym UE, aby uzyskać:

 • natychmiastową odpowiedź na pytania ogólne związane z UE
 • wskazówki, do kogo się zwrócić, i dane kontaktowe (na poziomie UE, krajowym lub lokalnym)
 • informacje o swoich prawach jako obywatela UE i sposobach ich dochodzenia (zezwolenie na pobyt, uznanie kwalifikacji w innym kraju UE, jak zgłosić produkt niebezpieczny itp.)
 • w razie potrzeby informacje specjalistyczne
 • bezpłatną przesyłkę z publikacjami UE.

Jeżeli masz trudności z przeglądaniem strony Unii Europejskiej, czat pomoże Ci znaleźć:

 • konkretnedokumenty UE (prawo, publikacje, komunikaty prasowe itp.)
 • zestawienia, raporty, statystyki, dokumenty robocze itp. dotyczące konkretnych dziedzin
 • Informacje na temat integracji europejskiej, historii, symboli, instytucji UE itp.

Czego nie oferuje Europe Direct

 • rozwiązywania problemów − nie możemy zgłaszać lub przekazywać skarg w Twoim imieniu (ale powiemy, do kogo się zwrócić)
 • zajmowania stanowiska na temat konkretnych kwestii związanych z działalnością UE
 • udzielania porad prawnych (interpretowania przepisów UE).

Początek strony

Lokalny serwis informacyjny

Centra informacyjne, ośrodki dokumentacji oraz prelegenci we wszystkich krajach UE

Skontaktuj się z lokalnym centrum informacyjnym Europe Direct w dowolnym języku urzędowym UE, aby:

 • uzyskać odpowiedzi na pytania dotyczące praw obywateli UE, finansowania itp.
 • otrzymać zaproszenie na lokalne wydarzenia związane z UE
 • otrzymać dokumenty i publikacje UE
 • uzyskać dostęp do innych źródeł informacji
 • otrzymać dane kontaktowe odpowiednich organizacji.

Skontaktuj się z najbliższym centrum dokumentacji europejskiej, aby:

 • uzyskać dostęp do dokumentów i publikacji UE (online lub na papierze)
 • uzyskać pomoc w poszukiwaniu szczegółowych informacji na temat prawa, procesu integracji, działalności i instytucji UE
 • dowiedzieć się więcej o szkoleniach dla studentów z zakresu gromadzenia związanych z UE informacji do badań.

Znajdź prelegenta specjalizującego się w tematyce UE (prawnicy, konsultanci, pracownicy naukowi), jeżeli organizujesz lokalną imprezę na temat UE.

Początek strony