Navigācijas ceļš

Citi rīki

 • Samazināt tekstu
 • Palielināt tekstu
 • Izveleties tumšu fonu
 • Izvēlieties standarta krāsu

Piedāvātie pakalpojumi

“Europe Direct” operatore pie galda

"Europe Direct" piedāvā šādus pakalpojumus:

 


Centrālais informatīvais dienests

Sazinoties ar mums pa tālruni vai e-pastu  jebkurā ES oficiālajā valodā, varat saņemt šāda veida informāciju:

 • tūlītēju atbildi uz jūsu vispārīgajiem jautājumiem saistībā ar ES;
 • norādes uz labākajiem avotiem, kur var saņemt informāciju un padomu, kā arī to dienestu vai personu kontaktinformāciju, kas var jums palīdzēt (ES, valsts vai vietējā līmenī);
 • informāciju par jūsu kā ES pilsoņa tiesībām un iespējām un to, kā tās īstenot (pieprasīt uzturēšanās atļauju vai panākt jūsu kvalifikācijas atzīšanu citā ES valstī, kā arī paziņot par bīstamiem ražojumiem utt.);
 • citu specializētu informāciju, vajadzības gadījumā;
 • ES iestāžu publikācijas, ko piegādā bez maksas pa pastu.

Ja nevarat atrast to, ko meklējat Eiropas Savienības tīmekļa vietnē, palīdzības dienests internetā jums varēs palīdzēt atrast:

 • konkrētus ES dokumentus (tiesību aktus, publikācijas, paziņojumus presei utt.);
 • faktu lapas, ziņojumus, statistiku, darba dokumentus utt. par ES politiku atsevišķās jomās;
 • Informāciju par Eiropas integrāciju, vēsturi, simboliem, iestādēm utt.

Ko "Europe Direct" nedara?

 • nerisina problēmas — mēs nereģistrējam un nepārsūtām sūdzības, tomēr varam jums norādīt, ar ko sazināties;
 • neizsakās par ES politikas jautājumiem vai nostājām, ko pieņēmušas iestādes;
 • nesniedz juridiskas konsultācijas (interpretējot ES tiesību normas).

Lapas augša

Vietējie informācijas pakalpojumi

Runa ir par informācijas centru, dokumentācijas centru un referentu tīklu, kas ir pārstāvēts visās ES dalībvalstīs.

Sazinoties ar savu vietējo informācijas centru "Europe Direct" (jebkurā ES oficiālajā valodā), varat saņemt šādu informāciju:

 • atbildes uz jūsu jautājumiem par ES tiesību aktos paredzētajām tiesībām, par finansējuma iespējām utt.;
 • ielūgumus uz informatīviem pasākumiem un sarīkojumiem par ES;
 • dokumentus un publikācijas par ES;
 • norādes uz citiem informācijas avotiem;
 • kompetentu organizāciju kontaktinformāciju.

Sazinoties ar tuvāko ES dokumentācijas centru, varat:

 • piekļūt ES oficiālajām publikācijām un dokumentiem (internetā un uz papīra);
 • atrast detalizētu informāciju par ES tiesībām, vēsturi, politiku un iestādēm;
 • piedalīties studentiem domātā apmācībā par to, kā meklējama informācija par ES.

Sazināties ar ES speciālistu referentu (juristu, konsultantu, akadēmiķi), lai sagatavotu ES veltītu pasākumu savā reģionā.

Lapas augša