Cosán nascleanúna

Uirlisí breise

 • Laghdaigh téacs
 • Méadaigh téacs
 • Roghnaigh leagan ard-chodarsnachta
 • Roghnaigh leagan i ndath caighdeánach

Seirbhísí atá ar fáil

Oibritheoir Eoraip go Díreach ag a deasc

Tugann Eoraip go Díreach:

 


Lársheirbhís faisnéise

Tig leat glaoch orainnr-phost a chur chugainn in aon teanga oifigiúil AE chun iad seo a leanas a fháil:

 • freagra láithreach ar cheisteanna ginearálta a bhaineann leis an AE
 • treoracha chuig na foinsí is fearr eolais/comhairle agus sonraí teagmhála (ag an leibhéal áitiúil, náisiúnta nó AE)
 • eolas faoi chearta is do dheiseanna mar shaoránach AE is conas iad a úsáid (cead cónaithe a fháil, aitheantas do do cháilíochtaí i dtír eile san AE, conas gearán faoi tháirgí éislinneacha
 • breis sainfhaisnéise (más gá)
 • foilseacháin AE ar leith a sheachadfar saor in aisce

Más dua leat nascleanúint ar shuíomh gréasáin an AE , tig le comhrá gréasáin cabhrú leat teacht ar:

 • shain-cháipéisí AE (reachtaíocht, foilseacháin, preaseisiúintí, srl.)
 • leatháin fíricí, tuarascálacha, cáipéisí oibre srl. faoi shainbheartais AE .
 • Eolas faoi imeascadh na hEorpa, stair, siombailí, institiúidí, srl.

Nithe nach dtig leis an Eoraip go Díreach a thabhairt

 • réiteach fadhbanna - ní thig linn gearáin a chur ar chomhad nó a chur ar aghaidh duit (cé go dtig linn a insint duit cé atá inteagmhála chuige sin)
 • trácht ar shaincheisteanna nó ar shainseasaimh de chuid an AE
 • comhairle dlí (tátal ar dhlíthe an AE)

Barr

Ionaid faisnéise áitiúla

Líonra ionad faisnéise, ionad doiciméadúcháin agus cainteoirí i ngach tír san AE.

Déan teagmháil le d'ionad faisnéise Eoraip go Díreach – in aon teanga oifigiúil AE do:

 • fhreagraí ar do cheisteanna faoi do chearta AE, faoi mhaoiniú, srl.
 • chuirí chuig imeachtaí faisnéisé/líonraíochta AE
 • cháipéisí agus foilseacháin AE
 • thagairtí d'fhoinsí faisnéise eile
 • shonraí teagmhála d'eagrais bhainteacha

Déan teagmháil leis an ionad doiciméadúcháin Eorpach is gaire duit do:

 • rochtain ar fhoilseacháin is ar cháipéisí oifigiúla AE (ar líne agus i gcló)
 • chabhair chun teacht ar eolas mionsonraithe faoi dhlí, imeascadh, bheartais agus institiúidí na hEorpa
 • oiliúint do mhic léinn faoi thaighde is faoi aimsiú fíricí a bhaineann leis an AE

Faigh cainteoir saineolaíoch AE (dlíodóirí, sainchomhairleoirí, acadúlaigh) má tá imeacht dírithe ar an AE i do limistéar-sa á bheartú agat.

Barr