Navigointipolku

Lisätyökalut

 • Pienennä tekstiä
 • Suurenna tekstiä
 • Valitse suurikontrastinen versio
 • Palauta sivun alkuperäiset värit

Europe Direct -palvelut

Europe Direct ‑palvelun työntekijä työpisteessään

Europe Directin palvelut:

 


Keskitetty Europe Direct -palvelu

Voit soittaa tai lähettää sähköpostia millä tahansa EU:n virallisella kielellä. Europe Direct -palvelu

 • vastaa EU:ta koskeviin yleisiin kysymyksiin
 • ohjaa tietolähteille ja antaa yhteystietoja (EU:n, jäsenvaltion tai paikallisella tasolla)
 • antaa tietoa EU:n kansalaisten oikeuksista ja mahdollisuuksista sekä neuvoo, miten voit käyttää oikeuksiasi (miten esimerkiksi saat oleskeluluvan tai saat tutkintosi tunnustetuksi toisessa EU-maassa tai miten teet valituksen vaarallisista tuotteista jne.)
 • antaa tarvittaessa erikoisaloja koskevaa tietoa
 • toimittaa tiettyjä EU:n julkaisuja maksutta postitse.

Tarvittaessa saat myös online-opastusta, joka auttaa sinua löytämään EU:n sivustolta haluamasi tiedot, kuten

 • EU:n asiakirjoja (säädöksiä, julkaisuja, lehdistötiedotteita jne.)
 • tiettyä EU-politiikkaa koskevia esitteitä, raportteja, tilastoja, valmisteluasiakirjoja jne.
 • tietoa Euroopan yhdentymisestä, EU:n historiasta, sen symboleista, toimielimistä jne.

Europe Direct -palvelun tehtäviin ei kuulu

 • ongelmanratkaisu – emme voi ottaa vastaan valituksia tai toimittaa niitä eteenpäin puolestasi (mutta voimme kertoa, mihin tahoon voit ottaa yhteyttä, kun haluat tehdä valituksen)
 • EU:n politiikkaan liittyvien seikkojen tai kannanottojen kommentointi
 • oikeudellinen neuvonta (EU-lainsäädännön tulkinta).

Sivun alkuun

Paikalliset Europe Direct -palvelut

Kussakin EU-maassa on tiedotuspisteitä, EU-tallekirjastoja ja EU-luennoitsijoiden verkosto.

Voit ottaa yhteyttä paikalliseen Europe Direct -tiedotuspisteeseen millä tahansa EU:n virallisella kielellä, kun haluat

 • kysyä EU-kansalaisen oikeuksista, EU:n tarjoamista rahoitusmahdollisuuksista tms.
 • osallistua paikallisiin EU-tiedotustilaisuuksiin tai verkostotapahtumiin
 • käyttää EU:n asiakirjoja tai julkaisuja
 • löytää muita tietolähteitä
 • saada EU-organisaatioiden yhteystietoja.

Ota yhteyttä lähimpään EU-tallekirjastoon seuraavissa asioissa:

 • kun tarvitset virallisia EU-julkaisuja tai asiakirjoja (verkkoversioina tai painettuina)
 • kun tarvitset apua etsiessäsi tietoa EU:n lainsäädännöstä, politiikanaloista tai toimielimistä tai Euroopan yhdentymisestä
 • kun haluat harjoitella EU:ta koskevien tietojen etsimistä ja EU-aiheiden tutkimista (opiskelijat).

Etsi EU-asiantuntijaluennoitsija (juristi, konsultti, tutkija) paikallista EU-aiheista tapahtumaa varten

Sivun alkuun