Διαδρομή πλοήγησης

Πρόσθετα εργαλεία

 • Σμίκρυνση κειμένου
 • Μεγέθυνση κειμένου
 • Επιλέξτε υψηλή αντίθεση
 • Επιλογή κανονικού

Υπηρεσίες που παρέχουμε

Τηλεφωνήτρια του Europe Direct στο γραφείο της

Το Europe Direct παρέχει:

 


Κεντρική υπηρεσία πληροφόρησης

Μπορείτε να μας τηλεφωνήσετε ή να μας στείλετε ηλεκτρονικό μήνυμα σε οποιαδήποτε επίσημη γλώσσα της ΕΕ για να λάβετε:

 • άμεση απάντηση σε γενικές ερωτήσεις σχετικά με την ΕΕ
 • οδηγίες για να βρείτε τις καλύτερες πηγές πληροφόρησης ή συμβουλών και στοιχεία επικοινωνίας (σε ευρωπαϊκό, εθνικό ή τοπικό επίπεδο)
 • πληροφορίες σχετικά με τις ευκαιρίες και τα δικαιώματα που έχετε ως πολίτης της ΕΕ και τρόπους για να τα ασκήσετε (πώς μπορείτε να βγάλετε άδεια διαμονής ή να επιτύχετε αναγνώριση των προσόντων σας σε μια άλλη χώρα της ΕΕ, πώς μπορείτε να διαμαρτυρηθείτε για επικίνδυνα προϊόντα κ.λπ.)
 • πιο εξειδικευμένες πληροφορίες (εφόσον χρειάζεται)
 • δωρεάν ταχυδρομική αποστολή ορισμένων εκδόσεων της ΕΕ.

Σε περίπτωση που αντιμετωπίζετε πρόβλημα κατά την πλοήγησή σας στον δικτυακό τόπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μπορείτε να λάβετε οδηγίες μέσω διαδικτυακής συνομιλίας για να βρείτε:

 • συγκεκριμέναέγγραφα της ΕΕ (νομοθεσία, εκδόσεις, δελτία Τύπου κ.λπ.)
 • ενημερωτικά δελτία, εκθέσεις, στατιστικές, έγγραφα εργασίας κ.λπ. που αφορούν συγκεκριμένες πολιτικές της ΕΕ
 • πληροφορίες σχετικά με την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση, την ιστορία, τα σύμβολα, τα θεσμικά όργανα και τους οργανισμούς της ΕΕ κ.λπ.

Το Europe Direct δεν μπορεί:

 • να επιλύει προβλήματα καθώς δεν μπορούμε να υποβάλουμε ή να διαβιβάσουμε καταγγελίες για λογαριασμό σας (μπορούμε, ωστόσο, να σας πούμε σε ποιον να απευθυνθείτε)
 • να εκφράζει άποψη επί συγκεκριμένων θεμάτων που αφορούν την πολιτική ή τις θέσεις της ΕΕ
 • να παρέχει νομικές συμβουλές (ερμηνεία της ευρωπαϊκής νομοθεσίας).

Αρχή σελίδας

Τοπικές υπηρεσίες πληροφόρησης

Πρόκειται για δίκτυο αποτελούμενο από κέντρα πληροφόρησης, κέντρα τεκμηρίωσης και ομιλητές σε κάθε κράτος μέλος της ΕΕ.

Επικοινωνήστε με το τοπικό σας κέντρο πληροφόρησης του Europe Direct – σε οποιαδήποτε επίσημη γλώσσα της ΕΕ για:

 • απαντήσεις σε ερωτήματα σχετικά με τα δικαιώματά σας στην ΕΕ, επιδοτήσεις κ.λπ.
 • προσκλήσεις σε τοπικές εκδηλώσεις ευρωπαϊκής πληροφόρησης/ δικτύωσης στην ΕΕ
 • έγγραφα και εκδόσεις της ΕΕ
 • παραπομπές σε άλλες πηγές πληροφόρησης
 • στοιχεία επικοινωνίας των αρμόδιων οργανισμών.

Επικοινωνήστε με το πλησιέστερο ευρωπαϊκό κέντρο τεκμηρίωσης για:

 • να αποκτήσετε πρόσβαση σε επίσημες εκδόσεις και έγγραφα της ΕΕ (σε ηλεκτρονική και έντυπη μορφή)
 • να λάβετε βοήθεια στην αναζήτηση εξειδικευμένων πληροφοριών σχετικά με το ευρωπαϊκό δίκαιο, την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση, τις πολιτικές και τα θεσμικά όργανα και τους οργανισμούς της ΕΕ
 • να ενημερωθείτε σχετικά με τις δυνατότητες κατάρτισης για σπουδαστές όσον αφορά την αναζήτηση και την έρευνα στοιχείων που αφορούν την ΕΕ

Βρείτε έναν ειδικό ομιλητή σε θέματα ΕΕ (δικηγόρους, συμβούλους, ακαδημαϊκούς) εάν διοργανώνετε μια εκδήλωση σχετική με την ΕΕ στην περιοχή σας.

Αρχή σελίδας