Навигационна пътека

Допълнителни инструменти

  • Намаляване на шрифта
  • Увеличаване на шрифта
  • Висококонтрастна версия
  • Изберете стандартен цвят
Europe Direct

Имате въпроси относно ЕС? Europe Direct може да ви помогне

Премествам се в друга страна от Европейския съюз – как да получа разрешително за пребиваване? Какви са правилата за таксите за роуминг? Полетът ми е анулиран – какви са правата ми? За какви безвъзмездни средства от ЕС може да кандидатства моята организация? За отговор на всички тези и много други въпроси свържете се с централната информационна служба Europe Direct.

Ако търсите съвет или помощ във вашия район или местен форум за насърчаване на диалога и осведомеността за политиките на ЕС, свържете се с най-близкия местен информационен център.

Телефонна линия

00 800 6 7 8 9 10 11
– от всяка точка на ЕС
– 9:00 – 18.00 централноевропейско време (работни дни)
- на всеки официален език на ЕС

Във вашата страна

Посетете, обадете се или пишете до най-близкия център Europe Direct за информация или за да присъствате на местни информационни прояви.

Електронна поща

Отговори в рамките на 3 работни дни (средно) – за по-сложните въпроси може да е необходимо повече време.

Уеб чат

Помощ за намиране на конкретна информация на сайта на Европейския съюз посредством уеб чат на английски, немски или френски (9:00 – 18.00 централноевропейско време, през работни дни).