Cosán nascleanúna

Uirlisí breise

 • Laghdaigh téacs
 • Méadaigh téacs
 • Roghnaigh leagan ard-chodarsnachta
 • Roghnaigh leagan i ndath caighdeánach

Guthán - sonraí seirbhíse


Conas glaoch ar an Eoraip go Díreach?

 • Saor in aisce*? Glaoigh ar 00 800 6 7 8 9 10 11 ó áit ar bith san AE.
  * ní cheadaíonn roinnt oibritheoirí (agus roinnt boscaí gutháin agus óstán) rochtain ar uimhreacha 00 800 numbers nó gearrann siad táille ar na glaonna sin.
 • Ag gnáthrátaí? Glaoigh ar +32 -2 -299 96 96 ó áit ar bith sa domhan. Freagróidh oibritheoir le Béarla thú, ach tig leat a iarraidh go gcuirfí ar aghaidh thú chuig oibritheoir a bhfuil ceann eile de theangacha oifigiúla an AE acu.

Barr

An nglaofaimid ar ais ort?

 • Seirbhís glao ar ais – Seol téacs (sms) chugainn* chuig +32-472-6 7 8 9 10 leis na focail "Glaoigh orm", agus glaofaimid ar ais ort a luaithe is féidir. Más uimhir cheilte atá agat (ionas nach bhfeicfimid í nuair a fhaighimid an téacs), cinntigh go gcuirfidh tú an uimhir sin i do théacs freisin: cód tíre + uimhir.
  * Gnáthrátaí téacsála d'oibritheora a bheidh i bhfeidhm. Má fhaigheann tú glao ar ais is tú thar lear, tharlódh go ngearrfaí táillí fánaíochta ort.
 • Glao ar ais sceidealaithe – Líon an fhoirm thíos agus glaofaimid ort de réir mar is áisiúil duit.

Barr

Cén t-am den lá a ghlaofaidh mé?

Dálach 9.00 - 18.00 ALE.

Lasmuigh de na huaireanta sin, tig leat teachtaireacht ghlór-phoist a fhágáil

Barr

An seirbhís saor in aisce í?

Is ea – bíonn an fhaisnéis a thugtar saor in aisce, agus formhór na nglaonna (cé go bhféadfadh roinnt oibritheoirí, boscaí gutháin nó óstáin táille a ghearradh ort).

Barr

An dtig liom glaoch i mo theanga féin?

Tig – más teanga oifigiúil de chuid an AE í.

Freagrófar do ghlaoch i dteanga na tíre AE óna bhfuil tú ag glaoch. Murab í sin do theanga-sa, tig leat iarraidh go gcuirfí ar aghaidh chuig duine a bhfuil do theanga acu.

Mura mbíonn fáil ar aon oibritheoir a bhfuil do theanga acu, tig leat teanga eile a roghnú, sin nó a iarraidh go nglaofaí ar ais ort níos déanaí.

Barr

Cé chomh tapa is a gheobhaidh mé freagra?

Réitítear breis is 90% na bhfiosruithe le glaoch gutháin amháin.

Bíonn ceisteanna níos casta a thógann am chun taighde, ámh. I gcásanna dá leithéid, b'fhéidir go n-iarrfaí ort d'fhiosrú a chur trí r-phost nó fanacht le glaoch ar ais uainn.

Inseofar duit cé atá ag plé le do cheist agus cé chomh luath is a gheobhaidh tú freagra.

Barr

Séanadh

Tá faoi Ionad Teagmhála an Eoraip go Díreach an fhaisnéis atá uait a thabhairt duit, nó tú a threorú chuig foinse chuí. Ní fhéadfaidh an fhaisnéis a thugann sé a bheith ceangailteach ó thaobh dlí, ámh.

Barr