Навигационна пътека

Допълнителни инструменти

 • Намаляване на шрифта
 • Увеличаване на шрифта
 • Висококонтрастна версия
 • Изберете стандартен цвят

Телефонна линия


Как да се обадя на Europe Direct?

 • Безплатно*? Обадете се на 00 800 6 7 8 9 10 11 от всяка точка в ЕС.
  *Някои оператори (както и обществени телефони и хотели) не позволяват достъп до номера, които започват с 00800, или таксуват обажданията към тези номера.
 • По обичайната тарифа? Обадете се на +32 2 299 96 96 от всяка точка на света. Операторът ще приеме вашето обаждане на английски, но можете да поискате да бъдете свързани с оператор, говорещ някой от другите официални езици на ЕС.

Нагоре

Предпочитате да ви позвъним?

 • Услуга за обратно повикване по SMS - Изпратете ни текстово съобщение (SMS)* на +32-472-6 7 8 9 10 с думите „Call me“ (Обадете ми се) и ще ви се обадим възможно най-скоро. Ако номерът ви е скрит (така че да не можем да го видим, когато получим SMS-а), моля, не забравяйте да го посочите в съобщението си заедно с кода на вашата държава.
  * Важат обикновените тарифи за текстови съобщения на вашия оператор. Ако сте в чужбина, когато ви се обадим, е възможно да важи тарифа за роуминг.
 • Насрочено повикване - Попълнете формуляра по-долу и ще ви позвъним в удобен за вас момент.

Нагоре

Кога мога да се обадя?

В работни дни от 9:00 до 18:00 централноевропейско време.

Извън тези часове можете да оставите гласово съобщение.

Нагоре

Безплатна ли е услугата?

Да – информацията, както и повечето обаждания са безплатни (възможно е обажданията от мрежата на някои оператори, от обществени телефони или от хотели да бъдат таксувани).

Нагоре

Мога ли да се обадя на своя роден език?

Да – ако е официален език на ЕС.

Вашето обаждане ще бъде прието на езика на страната от ЕС, от която се обаждате. Ако това не е вашият език, можете да поискате да ви свържат с оператор, който говори вашия език.

Ако нито един от операторите, говорещи вашия език, не е свободен, можете да изберете друг език или да поискате да ви се обадят по-късно.

Нагоре

Колко бързо ще получа отговор?

В 90% от случаите е достатъчно едно телефонно обаждане.

Все пак при по-сложните въпроси може да е необходимо време за проучване. В подобни случаи може да ви помолим да изпратите вашия въпрос по електронната поща или да изчакате да ви се обадим.

Ще ви съобщим кой се занимава с вашия въпрос и в какъв срок можете да очаквате отговор.

Нагоре

Отказ от отговорност

Информационният Europe Direct се стреми да ви предостави информацията, която търсите, или да ви насочи към подходящ източник. Информацията, която той предоставя, обаче не може да бъде считана за правно обвързваща.

Нагоре