European Union website, the official EU website

Az uniós szerződések

Az uniós szerződések

Az Európai Unió jogállamiságon alapuló közösség. Ez azt jelenti, hogy valamennyi uniós intézkedés alapjául olyan szerződések szolgálnak, amelyeket minden uniós tagállam – önkéntesen és demokratikus módon – jóváhagyott. Például ha egy szakpolitikai területre egyetlen szerződés sem utal, akkor a Bizottság azon a területen nem tehet javaslatot jogszabályra.

A szerződés az uniós tagállamok között létrejött, kötelező erejű megállapodás, amely meghatározza az uniós célkitűzéseket, az uniós intézményekre vonatkozó szabályokat, a döntéshozatal módját és az EU és a tagállamai közötti viszonyt.

A szerződések módosítására az EU hatékonyságának és átláthatóságának javítása, az új tagállamok csatlakozására való felkészülés, valamint új együttműködési területek – például az egységes valuta – bevezetése érdekében kerül sor.

Az uniós intézmények a szerződések értelmében jogszabályokat fogadhatnak el, amelyeket a tagállamok ezt követően végrehajtanak. A szerződések, a jogszabályok, az ítélkezési gyakorlat és a jogalkotási javaslatok teljes szövege az EU joganyagát tartalmazó EUR-Lex adatbázisban érhető el.

A legfontosabb szerződések a következők:

Lisszaboni Szerződés

Aláírás dátuma : 2007. december 13.

Hatálybalépés dátuma : 2009. december 1.

Cél : az EU demokratikusabbá és hatékonyabbá tétele, valamint annak biztosítása, hogy képes legyen jobban, egységes fellépés keretében kezelni a globális problémákat, például az éghajlatváltozást.

Főbb változások : az Európai Parlament hatáskörének kibővítése, a tanácsi szavazási eljárások módosítása, polgári kezdeményezés , az Európai Tanács állandó elnöke, új külügyi főképviselő, új uniós diplomáciai szolgálat.

A Lisszaboni Szerződés meghatározza, hogy mely hatáskörök:

- tartoznak az EU-hoz,

- tartoznak az EU tagállamaihoz,

- közösek.

A Lisszaboni Szerződés teljes szövege

Az európai alkotmány létrehozásáról szóló szerződést (2004) – amelynek céljai hasonlóak a Lisszaboni Szerződés céljaihoz – a tagországok aláírták, azonban nem ratifikálták.

Nizzai Szerződés

Aláírás dátuma : 2001. február 26.

Hatálybalépés dátuma : 2003. február 1.

Cél : olyan intézményi reform, amelynek révén az EU 25 tagállammal is hatékonyan működhet.

Főbb változások : a Bizottság összetételének módosítására vonatkozó módszerek meghatározása, illetve a tanácsi szavazási rendszer átalakítása.

A Nizzai Szerződés teljes szövege

Amszterdami Szerződés

Aláírás dátuma : 1997. október 2.

Hatálybalépés dátuma : 1999. május 1.

Cél : az uniós intézmények megreformálása a jövőbeli tagállamok csatlakozására való felkészülés céljából.

Főbb változások : az EU-Szerződés és az EGK-Szerződés módosítása, átszámozása és egységes szerkezetbe foglalása. Átláthatóbb döntéshozatal (a rendes jogalkotási eljárás nagyobb mértékű alkalmazása).

Az Amszterdami Szerződés teljes szövege

Szerződés az Európai Unióról – Maastrichti Szerződés

Aláírás dátuma : 1992. február 7.

Hatálybalépés dátuma : 1993. november 1.

Cél : a gazdasági és monetáris unióra való felkészülés, illetve a politikai unió egyes elemeinek (polgárság, közös kül- és belpolitika) bevezetése.

Főbb változások : az Európai Unió létrehozása, illetve az együttdöntési eljárás bevezetése, amely nagyobb szerepet biztosít a Parlamentnek a döntéshozatalban. Újfajta együttműködési formák az uniós kormányok között, például a védelem és a bel- és igazságügy területén.

A Maastrichti Szerződés teljes szövege

Egységes Európai Okmány

Aláírás dátuma : 1986. február 17. (Luxembourg) / 1986. február 28. (Hága)

Hatálybalépés dátuma : 1987. július 1.

Cél : az uniós intézmények megreformálása a Portugália és Spanyolország csatlakozására való felkészülés céljából, illetve a döntéshozatal felgyorsítása az egységes piac előkészítése keretében.

Főbb változások : a minősített többségi szavazás kibővítése a Tanácsban (hogy az egyes tagállamok nehezebben tudják megvétózni a jogszabályjavaslatokat), az együttműködési és a hozzájárulási eljárás létrehozása, a Parlament befolyásának növelése.

Az Egységes Európai Okmány teljes szövege

Egyesítési szerződés – Brüsszeli Szerződés

Aláírás dátuma : 1965. április 8.

Hatálybalépés dátuma : 1967. július 1.

Cél : az európai intézményrendszer egyszerűsítése.

Főbb változások : az akkoriban három különálló közösségből (EGK, Euratom és ESZAK) álló Európai Közösségek számára egyetlen Bizottság és egyetlen Tanács létrehozása. Az Amszterdami Szerződés hatályon kívül helyezte ezt a szerződést.

Az egyesítési szerződés teljes szövege

Római Szerződések – az EGK-Szerződés és az Euratom-Szerződés

Aláírás dátuma : 1957. március 25.

Hatálybalépés dátuma : 1958. január 1.

Cél : az Európai Gazdasági Közösség (EGK) és az Európai Atomenergia-közösség (Euratom) létrehozása.

Főbb változások : az európai integráció kiterjesztése az általános gazdasági együttműködésre.

Az Európai Gazdasági Közösséget létrehozó szerződés
Az Európai Atomenergia-közösséget létrehozó szerződés

Az Európai Szén- és Acélközösséget létrehozó szerződés

Aláírás dátuma : 1951. április 18.

Hatálybalépés dátuma : 1952. július 23.

Lejárat dátuma : 2002. július 23.

Cél : a szén- és az acélipar terén kölcsönös függőség kialakítása annak érdekében, hogy egyetlen ország se mozgósíthassa haderejét a többi ország tudomása nélkül. Ezzel sikerült enyhíteni a második világháborút követő időszakra jellemző bizalmatlan és feszült légkört. Az ESZAK-Szerződés 2002-ben hatályát vesztette.

Az Európai Szén- és Acélközösséget létrehozó szerződés teljes szövege


Az alapító szerződéseket az EU minden egyes bővítése során módosították:

  • 1973 (Dánia, Egyesült Királyság, Írország)
  • 1981 (Görögország)
  • 1986 (Portugália, Spanyolország)
  • 1995 (Ausztria, Finnország, Svédország)
  • 2004 (Ciprus, Cseh Köztársaság, Észtország, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Magyarország, Málta, Szlovákia, Szlovénia)
  • 2007 (Bulgária, Románia)
  • 2013 (Horvátország).