European Union website, the official EU website

60 rokov Rímskych zmlúv

60 rokov Rímskych zmlúv

60 rokov Rímskych zmlúv

Pred šesťdesiatimi rokmi boli v Ríme položené základy pre Európu, ktorú poznáme dnes, a začalo sa najdlhšie obdobie mieru v jej dejinách. Rímskymi zmluvami sa zaviedol spoločný trh, na ktorom sa ľudia, tovar, služby a kapitál môžu voľne pohybovať, a zároveň sa vytvorili podmienky pre prosperitu a stabilitu európskych občanov.

Pri príležitosti tohto výročia si Európa hrdo pripomína minulosť a s nádejou hľadí do budúcnosti. 60 rokov sme budovali Úniu, v ktorej presadzujeme mierovú spoluprácu, rešpektovanie ľudskej dôstojnosti, slobody, demokracie, rovnosti a solidarity medzi európskymi štátmi a národmi. Dnes sa o spoločnú a lepšiu budúcnosť Európy musíme postarať my.

Na tejto stránke nájdete prehľad podujatí, ktoré sa budú konať po celej Európe, aby sme oslávili 60. výročie Rímskych zmlúv a pripomenuli si niektoré míľniky, ktoré dali Európe jej dnešnú podobu.

Biela kniha o budúcnosti Európy