European Union website, the official EU website

Ohjeita ja oppaita opettajille

Ohjeita ja oppaita opettajille

Sivustolta löytyy aineistoa oppituntien suunnitteluun ja konkreettista perustietoa esimerkiksi Euroopan historiasta tai energiansäästöstä. Aineisto on jaoteltu ikäryhmittäin.