European Union website, the official EU website

EU na diapozitivih

Ta stran vsebuje vizualno gradivo – diapozitive – ki predstavlja različne vidike EU.

Ti diapozitivi so lahko uporabno orodje za učitelje, govornike o vprašanjih EU, študente in vse, ki želijo pripraviti predstavitev o EU.

Zagotavljajo jasno razlago o tem, kaj je Evropska unija, katere so njene dejavnosti in kako deluje.

Diapozitive lahko uporabljate brezplačno, saj niso omejeni z avtorskimi pravicami, ter jih spreminjate na lastno odgovornost.

Vsi dispozitivi v eni datoteki

Temelji Evropske unije


Evropska unija: 500 milijonov prebivalcev – 28 držav

Prenosi


Utemeljitelji

Prenosi


Simboli EU

Prenosi


24 uradnih jezikov

Prenosi


Širitev: s šest na 28 držav

Prenosi


Največja širitev: združevanje Vzhodne in Zahodne Evrope

Prenosi


Države kandidatke in potencialne države kandidatke

Prenosi


Pogodbe – temelj za demokratično sodelovanje na podlagi prava

Prenosi


Listina Evropske unije o temeljnih pravicah

Prenosi

Nekaj pomembnih podatkov o EU


Prebivalstvo EU v primerjavi z drugimi državami

Prenosi


Površina EU v primerjavi z drugimi državami

Prenosi


Bogastvo EU v primerjavi z drugimi državami

Prenosi


Kako velike so države EU?

Prenosi


Koliko ljudi živi v EU?

Prenosi


BDP na prebivalca: porazdelitev bogastva

Prenosi

Dejavnosti in dosežki Evropske unije


Evropsko gospodarstvo: skupaj smo močnejši

Prenosi


Deset prednostnih nalog za Evropo

Prenosi


Naložbeni načrt za Evropo

Prenosi


Bančna unija: varne in zanesljive banke

Prenosi


Kako EU porablja svoj denar?

Prenosi


Podnebne spremembe – svetovni izziv

Prenosi


Energetski viri v spreminjajočem se svetu

Prenosi


Raziskave - naložbe v družbo znanja

Prenosi


Solidarnost v praksi: kohezijska politika EU

Prenosi


Evro – enotna valuta za Evropejce

Prenosi


Obvladovanje inflacije

Prenosi


Enotni trg: svobodna izbira

Prenosi


Prosto gibanje

Prenosi


Nižji stroški mobilne telefonije v tujini

Prenosi


Izobraževanje v tujini

Prenosi


Boljše zdravje in okolje

Prenosi


Območje svobode, varnosti in pravice

Prenosi


EU – izvoznica miru in blaginje

Prenosi


EU – vodilna trgovinska sila

Prenosi


EU – največja darovalka razvojne pomoči na svetu

Prenosi


Varstvo pravic potrošnikov

Prenosi


Enakost spolov

Prenosi

Informacije o EU


Trije ključni akterji

Prenosi


Institucije EU

Prenosi


Priprava zakonodaje EU

Prenosi


Evropski parlament – glas ljudstva

Prenosi


Evropske politične stranke

Prenosi


Svet ministrov – glas držav članic

Prenosi


Svet ministrov – način glasovanja

Prenosi


Vrh Evropskega sveta

Prenosi


Visoka predstavnica za zunanjo in varnostno politiko

Prenosi


Evropska komisija – zastopanje skupnih interesov

Prenosi


Sodišče Evropskih skupnosti – spoštovanje zakonodaje

Prenosi


Evropska varuhinja človekovih pravic

Prenosi


Evropsko računsko sodišče: pravilna poraba davkoplačevalskega denarja

Prenosi


Evropska centralna banka: upravljanje evra

Prenosi


Evropski ekonomsko-socialni odbor: zastopanje civilne družbe

Prenosi


Odbor regij: zastopanje lokalnih oblasti

Prenosi


Javni uslužbenci EU

Prenosi


Vzpostavljanje stika z EU

Prenosi