European Union website, the official EU website

Allikad tekstide avaldajatele ja kirjutajatele

Allikad tekstide avaldajatele ja kirjutajatele


Kirjastajad

Autorid

  • Sõnastik

    Tehniliste ja õigusterminite seletused

  • Eurovoc

    Mitmekeelne tesaurus, mis hõlmab poliitikavaldkondi, õigust, majandust ja muid ELiga seotud valdkondi