European Union website, the official EU website

Voľné údaje

Politika EÚ v oblasti voľných údajov vychádza z myšlienky, že prístup k verejným údajom a ich ďalšie použitie by nemali podliehať žiadnym obmedzeniam.

Portál pre voľné údaje EÚ

Portál pre voľné údaje Európskej únie je jednotným miestom pre prístup k údajom inštitúcií a iných orgánov Európskej únie. Tieto údaje môžu byť využité a opätovne použité voľne na komerčné alebo nekomerčné účely.

 

Portál pre voľné údaje EÚ v skratke

Odkaz na video o Portáli pre voľné údaje