European Union website, the official EU website

Otvoreni podaci

Politika otvorenih podataka EU-a temelji se na ideji da bi javni podaci morali biti dostupni građanima kako bi ih mogli slobodno upotrebljavati.

Portal otvorenih podataka EU-a 

Portal otvorenih podataka Europske unije jedinstvena je točka pristupa podacima iz institucija i ostalih tijela Europske unije. Ti se podaci slobodno mogu upotrebljavati u komercijalne ili nekomercijalne svrhe.

 

Portal otvorenih podataka EU-a ukratko

Poveznica na videozapis o Portalu otvorenih podataka