European Union website, the official EU website

Sonraí oscailte

Tá beartas Sonraí Oscailte an AE bunaithe ar an smaoineamh gur cheart faisnéis phoiblí a bheith ar fáil gan srian lena húsáid agus lena hathúsáid.

Tairseach Sonraí Oscailte an AE

Is í Tairseach Sonraí Oscailte an AE an t-aon phointe ar a bhfuil fáil ar shonraí ó institiúidí agus ó chomhlachtaí an Aontais Eorpaigh. Féadtar na sonraí sin a úsáid agus a athúsáid gan srian ar chúiseanna tráchtála nó neamhthráchtála.

 

Tairseach Sonraí Oscailte an AE i mbeagán focal

Nasc leis an bhfíseán faoin Tairseach Sonraí Oscailte