European Union website, the official EU website

Свободно достъпни данни

Свободно достъпни данни

Политиката на ЕС за свободен достъп до данни се основава на идеята, че публичната информация трябва да може да се използва свободно и неограничено.

Портал за свободно достъпни данни на ЕС

Порталът на ЕС за свободно достъпни данни е единна точка за достъп до данни на институциите и органите на Европейския съюз. Тези данни могат да се използват свободно за търговски или нетърговски цели.

 

Порталът за свободно достъпни данни накратко

Видео за портала за свободно достъпни данни