European Union website, the official EU website

ES iestāžu darbinieki un līgumdarbinieki

ES iestāžu darbinieki un līgumdarbinieki

  • Informācijas sniedzēju rokasgrāmata

    Eiropas Komisijas sagatavota rokasgrāmata, kas domāta katram, kas gatavo un publicē materiālus ES tīmekļa vietnēm, tostarp tīmekļa pārziņiem, redaktoriem, satura nodrošinātājiem, programmētājiem un līgumdarbiniekiem

  • Eiropas Komisijas vizuālā identitāte

    Pamatprincipi, pēc kuriem Eiropas Komisijas logotips un vizuālā identitāte pielāgojami visdažādākajiem komunikācijas veidiem.