European Union website, the official EU website

ELi instutsioonide töötajad ja alltöövõtjad

ELi instutsioonide töötajad ja alltöövõtjad

  • Andmeesitajate juhised

    Euroopa Komisjoni juhis neile, kes töötavad ELi veebisaitidega (sealhulgas veebimeistrid, toimetajad, infosisu pakkujad, veebiarendajad ning alltöövõtjad).

  • Euroopa Komisjoni visuaalne kujundus

    Euroopa Komisjoni logo ja visuaalse kujunduse kasutamist käsitlevad põhimõtted erinevate teabetoodete puhul.