European Union website, the official EU website

Pišite nam

Svoj upit unesite u nastavku na jednom od službenih jezika EU-a. Navedite sve potankosti i pripazite da su navedeni kontaktni podaci točni.

Odgovor ćete vjerojatno dobiti u roku od 3 radna dana (za složenija će pitanja možda trebati više vremena).

Postoje tehničke poteškoće s našim obrascem za kontakt u Chromeu, ali dobro funkcionira u ostalim preglednicima: Firefox, Internet Explorer, Safari… Ako vam se pojavi skočni prozor, odaberite „Nastavak.” U međuvremenu jamčimo sigurnost obrasca te radimo na rješavanju tog pitanja.

Izjava o ograničenju odgovornosti

Ovu uslugu pruža služba Europe Direct. Informacije dobivene od službe Europe Direct nisu pravno obvezujuće, neovisno o načinu na koji nam se obraćate.