European Union website, the official EU website

Symboly EU

Evropská unie používá několik symbolů, z nichž nejznámější je kruh zlatých hvězd na modrém pozadí.

Na této stránce najdete informace i o dalších symbolech EU, jako je její hymna či motto.

Evropská vlajka

Dvanáct hvězd v kruhu symbolizuje ideál jednoty, solidarity a harmonie mezi národy Evropy.

Evropská hymna

Melodie hymny je převzata z Deváté symfonie Ludwiga van Beethovena, kterou složil v roce 1823.

Den Evropy

Myšlenky, ze kterých vzešla Evropská unie, byly poprvé prezentovány francouzským ministrem zahraničí Robertem Schumanem 9. května 1950. Proto se tento den slaví jako Den Evropy.

Motto EU

Mottem Evropské unie je „Jednotná v rozmanitosti“.

Vyjadřuje společné odhodlání Evropanů, kteří prostřednictvím EU usilují o mír a prosperitu a zároveň jsou obohacováni různými kulturami, tradicemi a jazyky tohoto kontinentu.

Viz také: