European Union website, the official EU website

Deň Európy

Poznačte si do kalendára!

  • Brusel: 6. máj 2017
  • Luxemburg: 13. máj 2017
  • Štrasburg: 14. máj 2017

Inštitúcie EÚ budú v máji otvorené pre verejnosť. Čakajú vás podujatia a aktivity pre všetky vekové skupiny, na ktorých sa môžete dozvedieť viac o Európskej únii.

Čoskoro vám poskytneme podrobnejšie informácie.

Deň Európy (9. mája) je oslavou mieru a jednoty v Európe. V tento deň si pripomíname výročie historickej Schumanovej deklarácie. Robert Schuman, francúzsky minister zahraničných vecí, vo svojom prejave prednesenom v Paríži v roku 1950 navrhol novú podobu politickej spolupráce v Európe, ktorá by zabránila vojnám medzi európskymi národmi.

Jeho víziou bolo vytvorenie európskej inštitúcie, ktorej úlohou by bolo riadenie spoločného trhu s uhlím a oceľou. Zmluva, ktorá viedla k vytvoreniu takéhoto orgánu, bola podpísaná o rok neskôr. Návrh Roberta Schumana sa považuje za začiatok budovania toho, čo je dnes Európskou úniou.

Inštitúcie EÚ slávia Deň Európy

Pri príležitosti Dňa Európy otvoria inštitúcie EÚ v Bruseli a Štrasburgu svoje dvere verejnosti. Miestne kancelárie EÚ v Európe a inde vo svete budú organizov

Na prevzatie: