European Union website, the official EU website

Pieniądze i UE

Budżet UE jest finansowany ze źródeł obejmujących określony procent dochodu narodowego brutto każdego państwa członkowskiego. Wydatki z budżetu wykorzystuje się na tak różnorodne działania, jak poprawa poziomu życia w uboższych regionach oraz zapewnienie bezpieczeństwa żywności. Euro jest wspólną walutą większości państw UE.

 

W odpowiedzi na kryzys gospodarczy, który w 2008 r. objął cały świat, władze państw członkowskich, Europejski Bank Centralny i Komisja podjęły w ścisłej współpracy wiele działań, których celem jest: pobudzenie wzrostu gospodarczego i zatrudnienia, chronienie oszczędności obywateli, zapewnienie przedsiębiorstwom i gospodarstwom domowym dostępu do przystępnych pożyczek, zagwarantowanie stabilności finansowej oraz ustanowienie lepszego systemu zarządzania.