European Union website, the official EU website

Il-flus u l-UE

Il-baġit tal-UE hu ffinanzjat minn sorsi li jinkludu perċentwal tad-dħul gross nazzjonali ta' kull pajjiż membru. Jintefaq fuq sforzi differenti bħal kundizzjonijiet ta' għajxien aħjar fl-ifqar reġjuni u l-iżgurar tas-sikurezza tal-ikel. L-ewro hi l-munita komuni għal ħafna mill-pajjiżi tal-UE.

 

Il-kriżi ekonomika, mill-bidu tagħha fl-2008, qanqlet azzjoni intensa u kontinwa mill-gvernijiet nazzjonali tal-UE, il-Bank Ċentrali Ewropew u l-Kummissjoni. Ilkoll ħadmu flimkien biex jappoġġaw it-tkabbir ekonomiku u l-impjiegi, jipproteġu l-flus imfaddla, iżommu fluss ta' kreditu li n-negozji u l-familji jistgħu jiksbu, jiżguraw l-istabbiltà finanzjarja, u jimplimentaw sistema ta' governanza mtejba għall-futur.